Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Boendeparkering blir permanent

I februari 2021 blir boendeparkering permanent i Torsvik, Baggeby-Bodal och Näset. Genom zonindelning gäller boendeparkeringen bara i det egna bostadsområdet.

Trafikskylt med boendeparkering

Försöket med boendeparkering har pågått sedan februari 2019 i Torsvik, Baggeby och Bodal. Nu har teknik- och fastighetsnämnden beslutat att boendeparkering blir permanent i dessa områden samt att bostadsområdet Näset läggs till. Från och med februari kommer ett nytt system och en ny zonindelning att gälla. I samband med det avslutas det nuvarande försöket.

Reviderade regler

För att underlätta för de boende att hitta parkering i sitt bostadsområde skapas zoner och bara de som är folkbokförda i respektive område får boendeparkeringstillstånd i den egna zonen. Zonerna delas in i Torsvik, Baggeby (inklusive Bodal) och Näset. Boendeparkering blir fortsatt gratis och tillståndet kommer att gälla i ett år, efter utfärdat datum, därefter behöver det förnyas. Längsta tid att parkera i följd för den som har boendeparkeringstillstånd blir sju dygn.

- Vår utvärdering visar att Lidingöborna tycker det är positivt med boendeparkering och att det i vissa områden blivit lättare för boende att hitta parkering. Vi ser också behovet av att begränsa boendeparkeringen till de som bor i respektive område, så att till exempel Torsvik inte riskerar att bli en infartsparkering för jobbpendlare, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Det blir alltså inte längre möjligt för Lidingöbor som bor i andra områden att skaffa tillstånd för boendeparkering i de områden där boendeparkering införs. Längsta tid att parkera i följd för boendeparkerare sänks från 14 dagar i försöket till 7 dagar, för att få mer rotation på parkeringsplatser och för att kunna sköta drift och underhåll av gatorna på ett enklare sätt.

Söka tilstånd

För att få ett tillstånd för boendeparkering ska du som söker vara folkbokförd och bo på Lidingö. Företag, vars personal bor och är folkbokförda i andra kommuner, behöver använda sig av besöksparkering i områden med boendeparkering, om företaget saknar egna parkeringsplatser.

Har du boendeparkeringstillstånd och har rätt att söka ett nytt i ditt bostadsområde, eller om du ska söka för första gången, gör du det enklast via vår e-tjänst. Det blir möjligt först i januari, när systemet anpassats till de nya reglerna och zonerna. Vi uppdaterar löpande informationen på vår webbplats om vilka datum som gäller och hur du ska gå tillväga.

Boendeparkeringen börjar gälla i de nya zonerna när nya vägmärken har kommit på plats.

Mer information
Till toppen av sidan