Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bullerplank byggs upp vid Gåshagaleden

Förberedande arbeten pågår för att sätta upp ett bullerdämpande plank på den mest bullerutsatta sträckan vid Gåshagaleden. Bullerplanket blir cirka två meter högt och utformas för att passa in i miljön. Under våren 2023 kommer planket på plats.

Det ljuddämpande planket ska sättas på en 650 meter lång sträcka längs Gåshagaleden, mellan rondellen i Käppala och strax väster om Hövdingevägen, där de boende upplever sig vara mest utsatta för trafikbuller. Förutom bra egenskaper för att dämpa trafikljud har det upphandlade planket lång livslängd och är lätt att underhålla och sanera i händelse av klotter.

För att smälta in i omgivningen blir det ett plank som består av ett antal moduler, med olika avstånd mellan ribbor, för att skapa rytmik i intrycket. Planket kommer att följa terrängen och ansluta mot bergskärningar och liknande, som fungerar som naturliga ljuddämpare.

Vi jobbar löpande med att minska bullret från trafik på Lidingö. Gåshagaleden är en av våra större vägar och extra utsatt. Därför är jag glad att vi tillsammans med boende i området kommit så långt att planket nu äntligen kommer upp. Det är också viktigt att bullerplanket blir snyggt och att klotter och annan skadegörelse försvåras, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Bakgrund

Trafikbullret upplevs som störande av flera boende vid Gåshagaleden, där hastighetsbegränsningen inte alltid efterlevs. Bullersituationen har utretts grundligt på den mest utsatta sträckan under många år och akustiska mätningar utfördes senast våren 2018. Så kallad tyst asfalt testades på sträckan under några år, men bedömdes vara alltför dyr i förhållande till nyttan.

Hösten 2020 gav teknik- och fastighetsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda vilken bullerdämpande åtgärd som var mest lämplig. Beslutet landade 2021 i att upphandla ett bullerplank för den aktuella sträckan.

Bullerplanket sätts upp av AB Södermännen i samarbete med staden. Projektering och förberedande arbeten pågår under hösten 2022 och en bit in i 2023. Arbetet beräknas vara avslutat under våren 2023.

Till toppen av sidan