Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fotbollsplanen i Gångsätra rivs i helgen

För att bygget av den nya handbollshallen ska komma igång innan det blir för kallt startar arbetet direkt. Redan på lördag den 17 oktober rivs fotbollsplanen.

Gångsätrahallen med fotbollsplan och gångväg i förgrunden.

Den nuvarande fotbollsplanen måste rivas för att ge plats åt den nya handbollshallen som ska ligga i anslutning till Gångsätrahallen. Lidingö Trärdgårdscenter har fått uppdraget att riva fotbollsplanen i sin helhet under helgen 17-18 oktober.

Trafik och parkering

Trafik- och parkeringssituationen för närboende, besökare till Gångsätrahallen och hyresgäster som Christinaskolan justeras för att fungera så bra som möjligt under byggtiden och efteråt.

I början av veckan 19-25 oktober kan de befintliga parkeringsplatserna vid Gångsätrahallen nyttjas. En tillfällig parkeringsplats anläggs under veckan på en del av den rivna fotbollsplanen och gäller sedan i två veckor, under tiden som en parkeringslösning för hela byggtiden skapas. Den lite mer permanenta parkeringen kommer att löpa parallellt med Larsbergsvägen.

Dropzonen på Läroverksvägen, som framför allt används vid hämtning och lämning av Christinaskolans elever, påverkas tills vidare inte.

Hallen klar 2021

Den nya handbollshallen byggs på initiativ av LSK, Lidingö Sportklubb Handboll, som även finansierar projektet tillsammans med sponsorer. Hallen ska byggas på en del av den nuvarande parkeringen och fotbollsplanen, söder om Gångsätrahallen. Konsultfirman Hedström och Taube projektleder byggnationen av hallen, som beräknas vara klar till hösten 2021.

Staden kommer att utföra vissa arbeten i anslutning till idrottshallen. Bland annat ska en ny parkeringsanläggning och en 5-mannaplan för fotboll byggas.

Skiss som visar Gångsätrahallens läge och den befintliga fotbollsplanen, Läroverksvägen och Larsbergsvägen. En tillfällig parkeringsplats är markerad.

Från och med slutet av vecka 43 till och med vecka 45 gäller den markerade parkeringsytan. Därefter, och fram till arbetets slut, kommer parkeringen att ligga parallellt med Larsbergsvägen (den nuvarande gräsytan). Dropzonen för hämtning och lämning vid Läroverksvägen påverkas tills vidare inte av arbetet.

Till toppen av sidan