Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högstubbar och stormvältor – så tar vi hand om skogen efter stormen

Stormen Alfrida fällde nästan 1 000 av stadens träd. Allt som hamnade över vägar och spår och leder ska vara borta nu men mycket jobb återstår ute i naturen.

Stormfällt virke.

Det är en grannlaga uppgift att röja stormfällt virke och det kräver specialutbildad personal. Det är främst stora rotvältor, där trädet blåst omkull och hela roten vänts upp, som är farliga att hantera. Träden kan ligga fastkilade men det behövs i vissa fall inte så mycket för att de ska resa sig med stor kraft, och det kan vara direkt livshotande.

- Där det går reser vi rotvältorna genom att såga av trädet och låta de bli högstubbar, säger Lars Heins, naturförvaltare på Lidingö.

Den höga stubben på 3-4 meter som står kvar är viktig för den biologiska mångfalden. De blir till exempel matplats för insekter, svampar och fåglar.

 

Risk för granbarkborrar

En hel del grenar och ris kommer att lämnas i skogen, men mycket måste tas om hand enligt skogsvårdslagen.

- Det är framför allt granbarkborren man ska se upp med. Det är en skadeinsekt som kan gå från liggande träd till friska växande och det skulle kunna bli en massförökning, speciellt efter sommarens torka då träden redan är försvagade, säger Lars Heins.

För att hindra granbarkborren samverkar alla markägare i Stockholms län.

Virket tas om hand

Friskt virke blir timmer, grenar och ris blir fjärrvärme och en del av det stormfällda blir ved i stadens vindskydd.

Det kommer att bli uppsamlingsplatser för virket på några ställen på ön, bland annat vid Fågelöudde. Det är för att timmerbilarna ska komma åt det. Allt jobb i skogen sker på varsamt och småskaligt sätt. Vår entreprenör använder små relativt lätta maskiner som ger minsta möjliga påverkan på marken och sågningen görs helt för hand.

Har du sett ett stormfällt träd som ser ut att ligga farligt till, gör en felanmälan. Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan