Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ingen planskild korsning i Skärsätra

Det blir ingen bro eller tunnel vid järnvägskorsningen i Skärsätra. Kostnaderna skulle bli alltför höga och ingreppen för stora i förhållande till nyttan.

Staden har låtit göra djupgående utredningar och analyserat olika förslag för att få en bra uppfattning om kostnader och effekter, och hur en planskild korsning skulle påverka omgivningen. Beslutet har nu landat i att avsluta projektet och inte bygga någon planskild korsning i Skärsätra. Däremot kan mindre åtgärder komma att genomföras för att förbättra framkomligheten och säkerheten vid Södra Kungsvägen, mellan Tykövägen och Sveavägen.

—Det är inte samhällsekonomiskt hållbart att bygga en planskild korsning. Det medför alltför stora ingrepp i landskapet och trafikstörningar under längre tid. En investering skulle aldrig bli lönsam och effektiv. Problemet med framkomligheten kvarstår dock och vi återkommer med förslag för att förbättra för de som köar på sträckan varje dag, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

De alternativ som studerats är framför allt en bro för biltrafiken över Lidingöbanan och en tunnel under spåren. Båda alternativen är tekniskt genomförbara men innebär höga kostnader, omfattande markintrång på omkringliggande tomter och betydlig påverkan i stads- och landskapsbilden. Flera års byggtid skulle medföra långvariga störningar i miljö och framkomlighet och nyttan av en planskild korsning beräknas motsvara hälften av investeringskostnaden.

Ett tredje alternativ, att sänka Lidingöbanans spår, har inte varit aktuellt att utreda då en förutsättning varit att inga större ombyggnationer av Lidingöbanan får göras.

Minska köer

Under hösten 2020 ska förslag presenteras om lämpliga åtgärder för att om möjligt minska köerna och öka trafiksäkerheten i området. Det kan exempelvis handla om att se över och reglera trafiksignalerna vid järnvägskorsningen och de närliggande lokalgatorna.

Till toppen av sidan