Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Klart vid Södra Kungsvägen

Renoveringen av el- och fjärrrvärmeledningar samt gång- och cykelvägen längs Södra Kungsvägen är nu klar. En  ny trädallé, belysning och nya räcken har kommit på plats.

Det var i maj 2018 som arbetena startade. Både el- och fjärrvärmeledningarna var i stort behov av renovering, likaså gång- och cykelvägen på samma sträcka. Nu är alla arbeten avslutade.

Belysning, räcken och asfaltering

Gång- och cykelvägen mellan Mosstorpsvägen och Lejonvägen har nyasfalterats. Lokalgatan parallellt med Södra Kungsvägen har fått ny belysning och mellan gång- och cykelvägen och körbanan har vi satt nya räcken.

Ny trädallé

En ny trädallé bestående av 13 pelarekar har planterats längs gång- och cykelvägen. De nya träden ersätter popplarna som vi tog ned på grund av sjukdom och för att deras rötter tryckte på underliggande ledningar och trängde igenom asfalten. Pelareken har ett helt annat rotsystem och är en trädart som på flera sätt passar bättre på platsen.

Vi vill passa på att tacka dig Lidingöbo för bra samarbete och visad hänsyn under de två säsonger som arbetena pågått.

Mer om arbetena längs Södra Kungsvägen

Till toppen av sidan