Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Så här fungerar snöröjningen på Lidingö

Det har blivit riktig vinter och snöröjningen har haft mycket att göra. På Lidingö ska det gå bra att ta sig fram även på vintern men våra snösvängar tar olika lång tid beroende på hur mycket snö som faller.

Illustration över plogbil.

Som en service till de boende tar vi bort vallar vid infarter, detta görs dock först när andra ytor är snöröjda så det kan ta lite tid innan den snön är borta.

Har du synpunkter på snöröjning eller halkbekämpning gör en felanmälan. Observera att vi hanterar felanmälningar först när ett helt pådrag är avslutat. Bifoga gärna en bild.

Felanmäl snöröjning och halkbekämpning, e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Stora snösvängen

 • När: Vid 6 centimeter snö.
 • Var och hur: Alla ytor där staden har ansvar för vinterväghållning snöröjs – vägar, gång- och cykelvägar, trottoarer, trappor och kommunala parkeringsplatser. Bussvägnätet och gång- och cykelvägarna röjs först.
 • Klart: Inom 12 timmar. Därefter vallar vid villainfarter inom ytterligare 12 timmar.
 • Felanmälningar hanteras tidigast 12 timmar efter att stora snövängen påbörjats.

Lilla snösvängen

 • När: Vid 4 centimeter snö.
 • Var och hur: Bussvägnätet, busshållplatser, anslutande gångvägar, cykelvägar, trappor och pumpstationer snöröjs.
 • Klart: Inom 8 timmar.
 • Felanmälningar hanteras tidigast 8 timmer efter att lilla snösvängen påbörjats.

Minisvängen

 • När: Vid 2 centimeter snö
 • Var: Gång- och cykelvägar
 • Klart: Inom 4 timmar
 • Felanmälningar hanteras tidigast 4 timmar efter att minipådraget påbörjats.

Stora halksvängen

 • När: Vid snö, ishalka eller underkylt regn.
 • Var och hur: Bussvägnätet, lokalvägnätet, gång- och cykelvägar och övriga vägnätet halkbekämpas med sand och/eller salt.
 • Klart: Inom 6 timmar.
 • Felanmälningar hanteras tidigast 6 timmar efter att stora halksvängen påbörjats.

Lilla halksvängen

 • När: Vid tillfällig halka.
 • Var och hur: Lokalvägnätet och gång- och cykelvägar. Halkbekämpning med sand och/eller salt.
 • Klart: Inom 4 timmar.
 • Felanmälningar hanteras tidigast efter 4 timmar efter att lilla halksvängen påbörjats.

Utlastningssvängen

 • När: Bortforsling av snö görs när det inte går att ta sig fram trots ordinarie snösväng.
 • Hur: Görs med lastbilar och hjullastare, snön körs till anvisade snötippar.
Mer information
Till toppen av sidan