Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skador på Larsbergsbron försenar renoveringen

I samband med renoveringen av Larsbergsbrons tätskikt har mer omfattande fel i betongkonstruktionen upptäckts. Skadorna måste åtgärdas och bron beräknas öppna för motortrafik först i slutet av december.

Omfattande skador i betongkonstruktionen har upptäckts allteftersom ytskiktet frilagts. Det finns bland annat djupgående gjutskador på en stor del av broytan som uppkom redan när bron byggdes 1966. Skadorna var omöjliga att upptäcka vid provtagningar före arbetets start och måste åtgärdas innan nytt tätskikt kan läggas. 

Renoveringsarbetet försenas därför och bron hålls stängd för all motortrafik fram till slutet av december 2019. Biltrafik hänvisas fortsatt till Agavägen och Bodalsvägen och tung trafik till Agavägen. Gående och cyklister kan som tidigare använda bron.

- Det är beklagligt att renoveringen av bron drar ut på tiden och skapar ytterligare störningar för de som vill ta sig till och från Larsberg. Dessvärre finns inga andra alternativ än att renovera bron på ett korrekt sätt, så att vi slipper göra nya ingrepp under många år framöver, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Stillastående arbete?

Under september-oktober 2019 pågår betonggjutning av de vattenbilade ytorna. När en gjutning utförts måste vi låta betongen härda i minst tre dagar innan nästa gjutning kan utföras. Det sker en gjutning per vecka under fyra veckors tid och emellan dem får bron vila. Därför kan det ibland se ut som om arbetet med brorenoveringen står stilla. 

Renovering i två etapper

Larsbergsbron är 53 år gammal och renoveras för att hålla i många år till. Den första arbetsetappen pågick under 2018, då kantbalkar och räcken byttes på båda sidor av bron. I år är det tätskiktet, som skyddar betongkonstruktionen från vatten och rost, som byts ut.  

Till toppen av sidan