Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela
Asfalt på en väg samt en vält som plattar till den. 

2024 - Q2

Tekniska förvaltningen

Beläggningsarbeten på Kyttingevägen

Pågående

Vad

Beläggningsarbeten på Kyttingevägen pågår. Förberedande arbete med att sänka brunnarna har redan utförts. Under två nätter i juni ska den gamla asfalten fräsas bort och ny läggas. Arbetet kan då upplevas störande i området. För att underlätta för trafiken till dess att asfalteringen ska göras fyller vi tillfälligt igen de gropar som finns mitt i vägen.

VA-arbeten genomförs på sträckan innan asfalteringsarbetet startar i juni, för att samordna behovet av underhållsåtgärder på ett så effektivt sätt som möjligt.

Var

Kyttingevägen, på en sträcka mellan Norra Kungsvägen och Patron Haralds väg.

När

  • Den 29 maj fylller vår entreprenör provisoriskt igen groparna mitt i vägen och jämnar ut. Det gäller inte dagvattenbrunnarna som måste vara i bruk.
  • VA-arbeten utförs i början av juni.
  • Asfalteringsarbetet startar under kvällen och pågår natten mot den 18 juni (fräsning) samt natten mot den 19 juni (asfaltering).

Övrigt

Fram till dess att beläggningsarbetet utförs är detta ett uppskyltat vägarbetsområde med ojämn väg. Det innebär att hastigheten behöver anpassas till rådande vägförhållande. Tack för visad hänsyn.

NCC genomför beläggningsarbetet på uppdrag av Lidingö stad. Svevia utför VA-arbetet.
Vi ber om överseende med de störningar som kan uppstå i samband med arbetet.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan