Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q1

Tekniska förvaltningen

Bullerplanket vid Gåshagaleden

Pågående

Vad

Ett bullerplank som ska dämpa trafikljudet på den mest bullerutsatta sträckan vid Gåshagaleden sätts på plats.

Var

Längs Gåshagaleden, på en cirka 650 meter lång sträcka mellan rondellen i Käppala och strax väster om Hövdingevägen.

När

Återstående arbeten juli 2024

En transparent reflekterande del av bullerskärmen ska monteras på bron närmast Katrinelundsvägen. Detta arbete kommer starta den 2 juli 2024 och beräknas pågå i två veckor. Trafiken till och från Katrinelundsvägen regleras under tiden med trafiksignaler.

En bullermätning kommer att utföras längs sträckan under 2024.

Övrigt

Planket är cirka två meter högt, i grå-grön färg och utformat för att passa in i miljön. Det följer terrängen och ansluter mot bergskärningar och liknande, som fungerar som naturliga ljuddämpare. Förutom att ha bra egenskaper för att dämpa trafikljud ska planket ha lång livslängd och vara lätt att underhålla och sanera i händelse av klotter.

Bakgrund

Trafikbullret har länge upplevts som störande av boende vid denna del av Gåshagaleden, där hastighetsbegränsningen inte alltid efterlevs. Bullersituationen har utretts grundligt på den mest utsatta sträckan under många år och flera akustiska mätningar har gjorts. Så kallad tyst asfalt har testats på sträckan, men bedömdes vara alltför dyr i förhållande till nyttan och togs bort när den var uttjänt.

Hösten 2020 fick vi uppdrag att utreda vilken bullerdämpande åtgärd som var mest lämplig. Beslutet landade 2021 i att upphandla ett bullerplank för den aktuella sträckan. Bygglov behövdes innan det kunde börja byggas på plats.

Förberedelser på plats startade våren, 2023. Ursprungsplanen var att hela bullerplanket skulle vara på plats i juli, 2023. Dagen innan färdigställandet körde en bil med hög hastighet igenom entreprenadområdet och material för drygt en halv miljon förstördes. Entreprenören begärdes i konkurs innan arbetet hunnit avslutas.

Vi handlade därför upp en ny entreprenör för att avsluta arbetet. En del av skärmen i korsningen Gåshagaleden/Katrinelundsvägen flyttades hösten 2023 för att förbättra sikten.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan