Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q2

Tekniska förvaltningen

Byte av kantsten och asfaltering, Södra Kungsvägen

Planerad

Vad

Byte av kantsten och asfaltering längs med och på Södra Kungsvägen.

Var

Södra Kungsvägen 148-164, i Skärsätra, en sträcka mellan Tykövägen och Parksätravägen.
Arbete sker även vid refugen i korsningen med Parksätravägen-Idunavägen (vid pizzerian).

När

Arbetet startar den 20 maj och beräknas pågå under en månad.

  • Först sker arbeten i den södra filen (riktningen mot Gåshaga), arbetet tar en knapp månad.
  • Därefter gör man den norra filen, vilket kommer att gå på några dagar, där byttes kantstenen förra året, samt arbetet utanför pizzerian, i korsningen med Parksätravägen-Idunavägen.

Övrigt - trafikpåverkan

En av de två filerna på Södra Kungsvägen, mellan Tykövägen och Parksätravägen när man kör mot Ropsten kommer att stängas av för biltrafik. Det innebär att bilisterna som kör mot Ropsten kommer fortsätta att köra Södra Kungsvägen. På Södra Kungsvägen kan gående passera på den sida om vägen där inget arbete pågår.

Trafik som kör i riktning mot Gåshaga kommer att ledas om via Parksätravägen-Solrosvägen-Tykövägen. För att säkerställa säkerheten för gående på Parksätravägen (sidan utan trottoar) och Solrosvägen (båda sidorna) kommer skyddsanordning i form av betongbarriärer placeras.

För bättre framkomlighet och höjd trafiksäkerhet införs stoppförbud på de vägar som trafiken leds om (Solrosvägen-Parksätravägen-Tykövägen) och vägarna blir tillfälligt enkelriktade.

Tung trafik som kommer från Ropsten leds om via Lejonvägen, Vasavägen-Kottlavägen-Södra Kungsvägen.

Fullständig skyltning samt skyddsbarriär placeras ut den 20 maj.

Alternativa vägval för personbilar mellan Ropsten och Gåshaga är exempelvis att välja sträckan över Ekholmsnäsvägen eller Kottlavägen samt Idunavägen.

Arbetet som sker utanför pizzerian innebär ingen omledning, men flaggvakter används för att reglera trafiken i rusningstid, trafiksignaler används övrig tid.

Vi vädjar till berörda Lidingöbor om förståelse, tålamod och visad hänsyn under den tid som arbetena pågår.

Asfaltsarbetena kan inte planeras att genomföras under större delen av juli månad då asfaltsverken är stängda.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan