Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q1-Q2

Tekniska förvaltningen

Dagvattenstråk och nyplanteringar i Kyttingeparken

Pågående

Vad

Vi anlägger ett öppet dagvattenstråk genom Kyttingeparken för att synliggöra, omhänderta, fördröja och rena dagvatten. I samband med det tar vi bort den dagvattenledning som går under parken.

Dessutom ersätter vi klippta gräsytor med blommande äng och planterar fler träd och buskar för att öka den biologiska mångfalden. Det blir också fler sittplatser i anslutning till fotbollsplanen och en ny gångstig från Kyttingevägen ned i parken för att förbättra tillgängligheten.

Var

Kyttingeparken.

När

Arbetena startade i början av februari och pågår under våren 2024.

Övrigt

För oss är det viktigt att ta hand om dagvatten på ett hållbart sätt och Kyttingeparken har tidvis haft problem med våt och översilad mark. Att se över dräneringen i parken var också ett önskemål från Lidingöborna, när de var med och tog fram den nya utformingen av Kyttingeparken, som till största delen byggdes om under 2022.

Arbetet utförs av vår entreprenör, Lidingö Trädgårdscenter.

Storlek

Small

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan