Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q1-Q2

Tekniska förvaltningen

Raoul Wallenbergparken byggs om

Pågående

Vad

Vi bygger om Raoul Wallenbergparken i Lidingö centrum, mellan stadshusparkeringen och gågatan. I den första etappen ges parken en ny inramning mot stadshusparkeringen. Gång- och cykelbanan längs parken, mot parkeringen har breddats för att förbättra tillgängligheten. Vi har även rustat upp gångvägen i parken, från parkeringen till den nya trappan, i samma syfte.

En ny sittbar stödmur i tegel har byggts och vi planterar en bokhäck mellan gångväg och slänt samtidigt som vi anlägger en artrik stäpplik perennplantering i slänten. Buskytan ovanför Ellevios nätstation har tagits bort och ersätts av en klippt bokhäck och en ängsyta.

I nästa etapp rustas slänten mot restaurangerna på terrassen upp. Artrika perenn- och buskar planteras liksom ett antal blommande träd. Två nya gångstigar kommer leda upp till Raoul Wallenbergmonumentet, dels från centrum och dels från den nya trappan mot parkeringen.

Var

Lidingö centrum, mellan stadshusparkeringen och gågatan.

När

  • Den första etappen av arbetet pågick under hösten 2023. Viss plantering av växter görs på grund av temperaturen under våren 2024.
  • Med start den 24 januari 2024 färdigställs den sista delen av arbetet, utanför restaurangerna. Arbetet beräknas vara klart i slutet av april.

Övrigt

Olika delar av parken kommer att vara avstängd för passage vid olika tider. Under våren 2024 kommer trappan från parkeringsplatserna upp till terrasserna att vara avstängd och det kommer inte vara möjligt att passera genom hela parken.

Upprustningen sker efter önskemål från det lokala näringslivet och centrumledningen om att skapa en trevligare och tryggare miljö.

Arbetet utförs av vår entreprenör Lidingö Trädgårdscenter.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan