Huvudinnehållet startar här

Lidingö stadsbibliotek

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

För verksamheter inom Lidingö stad

Du som arbetar inom Lidingö stad kan använda biblioteket i din verksamhet. Vi erbjuder litteratur och aktiviteter för barn, ungdomar och äldre. Vi har anpassade medier för personer med funktionsnedsättning. Vi har böcker i olika format och på olika språk.

För förskolor

Välkommen till biblioteket!

Lidingö stadsbibliotek har ett stort utbud pekböcker, bilderböcker och lätta faktaböcker för förskolor och dagbarnvårdare att låna. Du som är pedagog är välkommen in på egen hand eller tillsammans med din barngrupp!

Lånetider och låneregler

Förskolorna lånar barnböcker till verksamheten på ett särskilt bibliotekskort som förvaras på biblioteket. Varje avdelning på förskolan har ett eget bibliotekskort. Förskolan blir inte ersättningsskyldig om någon barnbok kommer bort men var rädd om böckerna och se till att de på förskolan förvaras och används på så sätt att de inte används som leksaker. Prata med oss på biblioteket om din avdelning behöver ett bibliotekskort.

Pedagogisk litteratur eller andra böcker för vuxna lånas inte på förskolans bibliotekskort utan på ett privat bibliotekskort.

Boklådor

Förskolornas småbarnsavdelningar (1-3 år) är välkomna att höra av sig till biblioteket på tel. 08-731 37 70 och beställa en boklåda med 40 stycken pek- och bilderböcker. Lånetiden är 84 dagar. Förskolorna ansvarar för att höra av sig i god tid innan lånetiden har gått ut för att beställa hämtning och eventuell ny boklåda.

Bokpåsar

På biblioteket finns två sorters bokpåsar att låna: Temapåsar och Bokpuffar.

Temapåsarna innehåller ca 10 stycken böcker med ett gemensamt tema.

Exempel på temapåsar: Livet och döden, Textlösa böcker, Bygga och konstruera, Vara kompis, Vara syskon, Vara familj, Matematik, Fordon och resor, Börja förskoleklass, Barns rättigheter, Naturen, Miljö och hållbarhet, Fantasi och drömmar, Interaktiva böcker, Känslor, Sagor på nya sätt, Normkreativitet. Flera av våra teman är uppdelade i 1–3 år och 3–5 år.

Nyhet! Leken är språkfrämjande, så låna gärna bibliotekets nya temapåsar Språkfrämjande lek. Påsarna innehåller lekfullt pedagogiskt material för den vuxne att använda tillsammans med ett eller flera barn i förskolegruppen. Träna bland annat på: kategorisering, motsatsord, beskrivande ord, frågeord och siffror.

Bokpuffarna innehåller 7 böcker av samma titel plus metodbok.

Exempel på bokpuffar: Chinos tjocka kinder av Maria Nilsson Thore, Gropen av Emma Adbåge och Stig av Annica Hedin och Per Gustavsson.

Böcker på olika språk

Lidingö stadsbibliotek erbjuder bilderböcker och kapitelböcker på: arabiska, dari, engelska, finska, franska, italienska, japanska, jiddisch, kinesiska, meänkieli, polska, ryska, samiska, somali, spanska, thailändska, tigrinja och tyska.

På biblioteket finns även så kallade tvillingpaket som innehåller en bilderbok på till exempel arabiska och samma bok på svenska. Det finns också bilderböcker med text på två språk parallellt.

För att komplettera bibliotekets bestånd kan vi låna in böcker på andra språk från Internationella biblioteket i Stockholm.

Anpassade medier

På barnavdelningens Äppelhylla har vi tillgängliga medier för barn, som till exempel böcker med teckenstöd och taktila bilder. Här hittar du också böcker för barn där olika funktionsnedsättningar finns representerade samt information och faktaböcker för vårdnadshavare om funktionsnedsättningar. På bibliotekets vuxenavdelning finns en Äppelhylla för tonåringar och vuxna.

I Språktågets hyllor har vi böcker för barn 0-6 år som behöver träna lite extra på delar av språket. Böckerna är märkta efter olika språkliga kategorier och kan lånas på egen hand eller efter rekommendation av logoped.

Länk till informationsfilm om Språktåget och Äppelhyllan Länk till annan webbplats..

Länk till Regionbibliotek Stockholms hemsida Länk till annan webbplats., där du hittar mer information om Språktåget, bland annat boklistan med ett urval texter som Språktåget rekommenderar. Titlarna är uppdelade i olika kategorier efter språkområden som barn kan behöva träna lite extra på.

Läsombud

Biblioteket erbjuder förskolornas läsombud minst ett möte per termin där vi delar erfarenheter kring ett tema som utgår från gruppens önskemål och behov. De kan handla om språkutveckling, mångspråk, boksamtal eller information om nyutgivna bilderböcker.

Kontaktpersoner

Bibliotekarie Helena Ahlin: helena.ahlin@lidingo.se 


För skolor

Välkommen till biblioteket!

Lidingö stadsbibliotek har ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker. Du som är pedagog är välkommen in på egen hand eller tillsammans med din klass!

Visning av biblioteket

Vill du komma med din klass och få en visning av biblioteket samt boktips? Hör av dig, vi tar emot skolklasser åk F–4. Övriga årskurser i mån av tid.

Läs mer om bokprat för skolklasser i årskurs 1–4.

Läs mer om visning och bokprat för förskoleklass.

Bibliotekskort för lärare

Som lärare och pedagog kan du få ett personligt bibliotekskort att använda i tjänsten. Kortet förvaras på biblioteket och används till barn- och ungdomsböcker till dina elever. Läraren blir inte ersättningsskyldig om någon barn- eller ungdomsbok kommer bort.

Pedagogisk litteratur eller andra böcker för vuxna lånas inte på lärarkortet.

Böcker på olika språk

Lidingö stadsbibliotek erbjuder bilderböcker och kapitelböcker på: arabiska, dari, engelska, finska, franska, italienska, japanska, jiddisch, kinesiska, meänkieli, polska, ryska, samiska, somali, spanska, thailändska, tigrinja och tyska.

För att komplettera bibliotekets bestånd kan vi låna in böcker på andra språk från Internationella biblioteket i Stockholm.

Anpassade medier

På barnavdelningens Äppelhylla har vi tillgängliga medier för barn, som till exempel böcker med teckenstöd och taktila bilder. Här hittar du också böcker för barn där olika funktionsnedsättningar finns representerade samt information och faktaböcker för vårdnadshavare om funktionsnedsättningar. På bibliotekets vuxenavdelning finns en Äppelhylla för tonåringar och vuxna.

I Språktågets hyllor har vi böcker för barn 0-6 år som behöver träna lite extra på delar av språket. Böckerna är märkta efter olika språkliga kategorier och kan lånas på egen hand eller efter rekommendation av logoped.

Länk till informationsfilm om Språktåget och Äppelhyllan Länk till annan webbplats..

Talböcker och Legimus

Talböcker är inlästa böcker för personer som har en läsnedsättning (funktionsnedsättning som gör att du inte kan läsa vanliga, tryckta böcker). Funktionsnedsättningen kan vara permanent eller tillfällig.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism eller adhd

Med appen Legimus kan man ladda ner och läsa talböcker direkt i en telefon, dator eller surfplatta. Det gör man via tjänsten Legimus från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM Länk till annan webbplats..

För att kunna ladda ner talböcker måste man först skaffa ett konto hos MTM. Skolelever gör detta på sitt skolbibliotek. Skolelever som saknar skolbibliotek kan vända sig till Lidingö stadsbibliotek.

Målsmans godkännande krävs för barn under 18 år. En registrering tar ca 15 minuter.

Skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek

Lidingö stadsbibliotek är ett folkbibliotek. Det finns vissa skillnader mellan folkbibliotek och skolbibliotek, som kan vara bra att känna till. Alla skolor ansvarar för att följa skollagen och tillhandahålla ett skolbibliotek. Lidingö stadsbibliotek tillhandahåller inte:

  • lektioner i bibliotekskunskap, informationssökning och källkritik,
  • klassuppsättningar av tryckta böcker/e-böcker,
  • läromedel för grundskolan.

SFI

Om du vill besöka biblioteket med en SFI-klass kan du boka tid för en visning. Kontakta Anna-Karin Jarenius.

Bibliotekets medier för personer med annat språk än svenska

Kontaktpersoner

Ungdomsbibliotekarie Paula Högström: paula.hogstrom@lidingo.se

Bibliotekarie Anna-Karin Jarenius: anna-karin.jarenius@lidingo.se

För omsorgen

Välkommen till biblioteket!

Lidingö stadsbibliotek har ett stort utbud av medier och tjänster för personer som inte kan komma till biblioteket. Du som jobbar inom omsorgen kan tipsa Lidingöbor du möter.

Depositioner

Institutioner, som till exempel seniorboenden eller verksamheter, kan låna en boklåda med ett urval av böcker efter önskemål. Vi levererar och byter ut böckerna några gånger om året.

Boken kommer

Den som har svårt att ta sig till biblioteket på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, kan få böcker och ljudböcker hemkörda. Biblioteket kör ut kassar en gång i veckan. Vi kör även till boende på vård- och omsorgsboenden.

Ring och beställ böcker, efter egna önskemål eller ett urval. Talboksavdelningen har telefontid måndag–onsdag 10­–12. Telefonnummer 08-765 15 42. Du kan också skicka e-post till talbok@lidingo.se.

Lättläst svenska

Biblioteket har böcker på lätt svenska. Det finns två typer av lättlästa böcker.

  • För den som lär sig svenska
  • För den som har en kognitiv funktionsnedsättning

Böcker på flera språk

Biblioteket har böcker på flera olika språk. Det finns också e-böcker på olika språk.

Böcker och e-böcker på olika språk

Svårt att läsa

Den som har läs- och skrivsvårigheter, mycket nedsatt syn eller någon funktionsnedsättning som gör att hen har svårt att läsa vanliga böcker har rätt att låna talböcker.

Det finns också böcker med extra stor stil, så kallade storstilsböcker.

Medier och tjänster för den som har svårt att läsa

På gång för förskola och skola

Här kan du läsa om de olika aktiviteter som Lidingö stadsbibliotek ordnar för andra verksamheter inom Lidingö stad. De flesta aktiviteterna är gratis. Programmet fylls på fortlöpande.

Du hittar alla bibliotekets aktiviteter under fliken På gång.

Förskola:

Skola:

Till toppen av sidan