Lidingö stadsbibliotek

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

För verksamheter inom Lidingö stad

Du som arbetar inom Lidingö stad kan använda biblioteket i din verksamhet. Vi erbjuder litteratur och aktiviteter för barn, ungdomar och äldre. Vi har anpassade medier för personer med funktionsnedsättning. Vi har böcker i olika format och på olika språk.

För förskolor

Välkommen till biblioteket!

Lidingö stadsbibliotek har ett stort utbud pekböcker, bilderböcker och faktaböcker för förskolor och dagbarnvårdare att låna. Du som är pedagog är välkommen in på egen hand eller tillsammans med din barngrupp!

Sinnenas sagostund

Tillsammans hjälps vi åt att berätta olika sagor med hjälp av synen, hörseln och känseln. Passar barngrupper i åldrarna 2–3 år och 4–5 år. Max 10 barn per tillfälle. Anmälan till helena.ahlin@lidingo.se

Läs om höstens tider och datum.

Lånetider och låneregler

Förskolorna lånar barnböcker till verksamheten på ett särskilt lånekort som förvaras på biblioteket. Varje avdelning på förskolan har ett eget lånekort. Förskolan blir inte ersättningsskyldig om någon barnbok kommer bort. Prata med oss på biblioteket så hjälper vi din förskoleavdelning med ett bibliotekskort.

Pedagogisk litteratur eller andra böcker för vuxna lånas inte på förskolans lånekort.

Deposition av boklåda

Förskolornas småbarnsavdelningar (1-3 år) är välkomna att höra av sig till biblioteket på tel. 08-731 37 70 och beställa en bokdeposition med 40 stycken pek- och bilderböcker. Lånetiden är 84 dagar. Förskolorna ansvarar för att höra av sig i god tid innan lånetiden har gått ut för att beställa hämtning och eventuell ny deposition.

Bokpåsar

På biblioteket finns två sorters bokpåsar att låna: Temapåsar och Bokpuffar.

Temapåsarna innehåller ca 10 stycken böcker med ett gemensamt tema.

Aktuella temapåsar: Livet och döden, Textlösa böcker, Bygga och konstruera, Vara kompis, Vara syskon, Vara familj, Matematik, Fordon och resor, Börja förskoleklass, Demokrati och Barnkonventionen, Natur och miljö, Fantasi och drömmar, Interaktiva böcker, Känslor, Böcker på rim, Sagor, Normkreativitet 1-3 år och Normkreativitet 3-5 år.

Bokpuffarna innehåller 7 böcker av samma titel.

Du vet väl att biblioteket erbjuder bilderböcker med TAKK, taktila bilderböcker och språkstimulerande bilderböcker? Hör av dig så berättar vi mer!

Böcker på andra språk

Lidingö stadsbibliotek erbjuder bilderböcker och kapitelböcker på: arabiska, dari, engelska, finska, franska, italienska, japanska, jiddisch, kinesiska, meänkieli, polska, ryska, samiska, somali, spanska, thailändska, tigrinja och tyska.

På biblioteket finns även litteratur på två språk. Så kallade tvillingpaket innehåller en bilderbok på till exempel arabiska och samma bok på svenska. Det finns också bilderböcker med text på två språk parallellt.

För att komplettera bibliotekets bestånd kan vi låna in böcker på andra språk från Internationella biblioteket i Stockholm.

Anpassade medier

I vår Äppelhylla hittar du anpassade medier, som till exempel taktila böcker, böcker med TAKK och böcker om barn med funktionsvariationer.

Läsombud

Är du intresserad av böcker och högläsning och arbetar på förskola (kommunal eller fristående) eller som dagbarnvårdare? Då kan du bli läsombud!

Läsombud är länken mellan förskolan och biblioteket. Som läsombud får du regelbunden information om vad som händer på biblioteket. Läsombuden träffas också några gånger per termin (just nu sker träffarna digitalt) och delar erfarenheter kring ett tema som utgår från gruppens önskemål och behov. De kan handla om språkutveckling, mångspråk, boksamtal eller nyutgivna bilderböcker.

Kontaktpersoner

Barnbibliotekarie Helena Ahlin: helena.ahlin@lidingo.se 


För skolor

Välkommen till biblioteket!

Lidingö stadsbibliotek har ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker. Du som är pedagog är välkommen in på egen hand eller tillsammans med din klass!

Visning av biblioteket

Vill du komma med din klass och få en visning av biblioteket samt boktips? Hör av dig, vi tar emot skolklasser åk F–4. Övriga årskurser i mån av tid.

Läs mer om bokprat för skolklasser i årskurs 1–4.

Läs mer om visning och bokprat för förskoleklass.

Lånekort för lärare

Som lärare och pedagog kan du få ett personligt lånekort att använda i tjänsten. Kortet förvaras på biblioteket och används till barn- och ungdomsböcker till dina elever. Läraren blir inte ersättningsskyldig om någon barn- eller ungdomsbok kommer bort.

Pedagogisk litteratur eller andra böcker för vuxna lånas inte på lärarkortet.

Böcker på andra språk

Lidingö stadsbibliotek erbjuder bilderböcker och kapitelböcker på: arabiska, dari, engelska, finska, franska, italienska, japanska, jiddisch, kinesiska, meänkieli, polska, ryska, samiska, somali, spanska, thailändska, tigrinja och tyska.

För att komplettera bibliotekets bestånd kan vi låna in böcker på andra språk från Internationella biblioteket i Stockholm.

Anpassade medier

I vår Äppelhylla hittar du anpassade medier, som till exempel taktila böcker, böcker med TAKK och böcker om barn med funktionsvariationer.

Talböcker och Legimus

Talböcker är inlästa böcker för personer som har en läsnedsättning (funktionsnedsättning som gör att du inte kan läsa vanliga, tryckta böcker). Funktionsnedsättningen kan vara permanent eller tillfällig.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism eller adhd

Med appen Legimus kan man ladda ner och läsa talböcker direkt i en telefon, dator eller surfplatta. Det gör man via tjänsten Legimus från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM Länk till annan webbplats..

För att kunna ladda ner talböcker måste man först skaffa ett konto hos MTM. Skolelever gör detta på sitt skolbibliotek. Skolelever som saknar skolbibliotek kan vända sig till Lidingö stadsbibliotek.

Målsmans godkännande krävs för barn under 18 år. En registrering tar ca 15 minuter.

Skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek

Lidingö stadsbibliotek är ett folkbibliotek. Det finns vissa skillnader mellan folkbibliotek och skolbibliotek, som kan vara bra att känna till. Alla skolor ansvarar för att följa skollagen och tillhandahålla ett skolbibliotek. Lidingö stadsbibliotek tillhandahåller inte:

  • lektioner i bibliotekskunskap, informationssökning och källkritik,
  • klassuppsättningar av tryckta böcker/e-böcker,
  • läromedel för grundskolan.

SFI

Om du vill besöka biblioteket med en SFI-klass kan du boka tid för en visning. Kontakta Anna-Karin Jarenius.

Bibliotekets medier för personer med annat språk än svenska

Kontaktpersoner

Ungdomsbibliotekarie Paula Högström: paula.hogstrom@lidingo.se

Bibliotekarie Anna-Karin Jarenius: anna-karin.jarenius@lidingo.se

För omsorgen

Välkommen till biblioteket!

Lidingö stadsbibliotek har ett stort utbud av medier och tjänster för personer som inte kan komma till biblioteket. Du som jobbar inom omsorgen kan tipsa Lidingöbor du möter.

Depositioner

Institutioner, som till exempel seniorboenden eller verksamheter, kan låna en boklåda med ett urval av böcker efter önskemål. Vi levererar och byter ut böckerna några gånger om året.

Boken kommer

Den som har svårt att ta sig till biblioteket på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, kan få böcker och ljudböcker hemkörda. Biblioteket kör ut kassar en gång i veckan. Vi kör även till boende på vård- och omsorgsboenden.

Ring och beställ böcker, efter egna önskemål eller ett urval. Talboksavdelningen har telefontid måndag–torsdag 9­–12. Telefonnummer 08-765 15 42. Du kan också skicka e-post till talbok@lidingo.se.

Lättläst svenska

Biblioteket har böcker på lätt svenska. Det finns två typer av lättlästa böcker.

  • För den som lär sig svenska
  • För den som har en kognitiv funktionsnedsättning

Böcker på flera språk

Biblioteket har böcker på flera olika språk. Det finns också e-böcker på olika språk.

Böcker och e-böcker på olika språk

Svårt att läsa

Den som har läs- och skrivsvårigheter, mycket nedsatt syn eller någon funktionsnedsättning som gör att hen har svårt att läsa vanliga böcker har rätt att låna talböcker.

Det finns också böcker med extra stor stil, så kallade storstilsböcker.

Medier och tjänster för den som har svårt att läsa

Kontaktpersoner

Bibliotekarie Olov Jakobsson: olov.jakobsson@lidingo.se

På gång för förskola och skola

Här kan du läsa om de olika aktiviteter som Lidingö stadsbibliotek ordnar för andra verksamheter inom Lidingö stad. De flesta aktiviteterna är gratis. Programmet fylls på fortlöpande.

Du hittar alla bibliotekets aktiviteter under fliken På gång.

Förskola:

Skola:

Till toppen av sidan