Huvudinnehållet startar här

Lidingö stadsbibliotek

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Om biblioteket

Här hittar du kontaktuppgifter, dokument och annan information om biblioteket.

Låneregler

På biblioteket kan du låna böcker, ljudböcker, e-böcker, filmer, tidskrifter och mer.

Biblioteket har aktiviteter för alla åldrar.

Här finns studierum och studieplatser.

Du kan skriva ut, kopiera, och också låna dator.

Wi-fi är öppet och gratis.

Bibliotekskort

För att skaffa ett bibliotekskort behöver du visa giltig legitimation.

När du skriver ditt namn på kortet går du med på att följa bibliotekets regler.

Ditt bibliotekskort är personligt – det är bara du själv som får använda det. När du lånar något så har du ansvar för det tills det är återlämnat.

Fram tills att du fyllt 13 år ska målsman skriva under ett intyg som du kan få på biblioteket.

Ditt ansvar

När du får ett lånekort lovar du att:

 • Följa trivselreglerna (se avsnittet Trivselregler längre ner på denna sida).
 • Återlämna det du lånar senast det datum som står på ditt kvitto.
 • Ansvara för det material du lånar.
 • Betala förseningsavgift för det du lämnar tillbaka för sent.
 • Betala ersättningsavgift för borttappade eller skadade böcker och annat material som du lånat. (Se avsnittet Aktuella avgifter längre ner på denna sida).
 • Som målsman ansvara för dina barns lån.
 • Omedelbart anmäla förlust av bibliotekskort.
 • Du godkänner också att dina personuppgifter registreras i bibliotekets dataregister.

Följer du inte bibliotekets regler kan du bli avstängd från att använda ditt bibliotekskort.

Borttappat kort

Om du blir av med ditt bibliotekskort ska du anmäla det till biblioteket.

Du kan spärra ditt kort via bibliotekets webbplats eller per telefon. (Se bibliotekets kontaktuppgifter).

Du kan få ett nytt kort mot en mindre avgift.

Mina sidor

På bibliotekets webbplats kan du se vilka böcker biblioteket har och om de finns inne.

Du kan också logga in på Mina sidor. Där kan du se vilka böcker du har hemma och hur länge du får låna dem.

Du kan också göra omlån, reservera böcker och ge inköpsförslag.

Lånetid och omlån

Lånetid är 28 dagar.

Kortare lånetid gäller för:

 • snabblån
 • reserverade böcker
 • tidskrifter
 • filmer
 • tv-spel.

Du kan göra tre omlån om ingen reserverat boken.

Det här kan inte lånas om:

 • Snabblån.
 • Böcker som reserverats av annan låntagare.

Är bibliotekskortet spärrat kan omlån inte göras.

Har det gått ut räkning på en bok går den inte att låna om.

Reservation

Du kan reservera utlånade böcker.

Logga in på Mina sidor, och sök efter titeln, så dyker reservationsknappen upp. Eller kontakta en bibliotekarie.

När boken inkommit får du ett meddelande på det sätt du valt (sms, e-post eller postgång).

Boken hämtas i biblioteket.

Reservationsavgift:

 • 10 kronor per bok.

Fjärrlån

Om du vill låna en bok som inte finns på Lidingö stadsbibliotek, så undersöker biblioteket om boken kan beställas från ett annat bibliotek.

Skicka e-post till fjarrlan@lidingo.se, eller ta kontakt med Lidingö stadsbibliotek på annat sätt.

Förseningsavgift

Om du lämnar tillbaka böckerna för sent får du betala en avgift per bok och påbörjad vecka.

Om du har en skuld som är 100 kronor eller mer, eller om dina böcker är väldigt försenade, blir ditt bibliotekskort spärrat och kan inte användas för lån eller omlån.

 • Vuxenmedier: 15 kronor per medium och påbörjad vecka.
 • Barnmedier: ingen avgift.
 • Om du lämnar tillbaka flera böcker eller andra medier vid samma tillfälle kan avgiften aldrig bli högre än 270 kronor vid det tillfället.

Övertidsvarning och påminnelse

För att undvika förseningsavgift kan du få övertidsvarning ett par dagar innan du ska lämna tillbaka dina böcker. Du kan välja att få det via e-post eller sms.

Det är alltid ditt ansvar att lämna tillbaka böckerna i tid, även om en övertidsvarning uteblir på grund av tekniskt fel.

En tid efter lånetidens utgång skickar biblioteket en påminnelse. Om du inte återlämnar i tid får du en räkning hemskickad.

Ditt lånekort spärras om du:

 • Inte lämnar tillbaka bibliotekets medier.
 • Inte betalar din förseningsavgift.

Spärren tas bort när du lämnat tillbaka medierna och betalat avgifterna.

Borttappad eller förstörd bok

Borttappad eller förstörd bok ska ersättas genom en avgift.

Om du inte betalar avgiften kan skulden drivas in genom inkasso.

Avgiften betalas inte tillbaks även om boken återfinns vid ett senare tillfälle.

Se under menyn Avgifter här nedan för aktuell prislista för att ersätta lånat material.


Trivselregler

Biblioteket är en mötesplats för alla och därför är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra.

Tänk därför på att:

 • Högljudda samtal kan störa, håll därför en lägre samtalston. Boka gärna grupprum för grupparbeten. Tystast är det på bibliotekets nedre plan, borta vid Talboksavdelningen.
 • Sätta mobiltelefonen på ljudlöst och inte prata i den så att det stör.
 • Inte äta eller dricka annat än i bibliotekstrappan och på bibliotekets övre plan.
 • Ställa tillbaka möbler du flyttat på.
 • Inte smutsa ner bibliotekets möbler.
 • Alltid plocka undan efter dig och slänga skräp i papperskorgarna. Det finns särskilda återvinningskärl för just papper.

Avgifter

Reservationer

 • Reservationsavgift: 10 kronor/bok.

Fjärrlån

 • Att fjärrlåna inom Norden kostar 40 kronor per bok.
 • Att fjärrlåna utanför Norden kostar 150 kronor per bok.
 • Att beställa kopior kostar olika beroende på mängd och andra faktorer.

Förseningsavgift

För vuxenmedier:

 • 15 kronor/medium och påbörjad vecka.

Om du lämnar tillbaka flera böcker eller andra medier vid samma tillfälle kan avgiften aldrig bli mer än 270 kronor vid det tillfället.

För barnmedier:

 • Ingen avgift.

 

Borttappad eller förstörd bok

Om det du har lånat försvinner eller blir förstört får du betala en ersättningsavgift. Om du inte betalar avgiften kan skulden drivas in genom inkasso.

Prislista för att ersätta lånat material:

 • Vuxenbok, cd-bok, mp3-bok: 420 kronor
 • Pocketbok: 120 kronor
 • Tidskrift: 110 kronor
 • Barnbok, cd-bok för barn: 220 kronor
 • Dvd-film: 450 kronor
 • Tv-spel, språkkurs: 700 kronor.

För särskilt dyra böcker och andra medier gäller inköpspris.

 

Ovan nämnda avgifter är beslutade i nämnden för Lidingö stads Lärande- och kulturförvaltning och gäller från och med 1 januari 2024.

Biblioteksplan för Lidingö stad 2020–2023

Alla kommuner ska ha en biblioteksplan. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om biblioteksplanen för Lidingö stad. Biblioteksplanen beskriver inriktningen för biblioteksverksamheten inom Lidingö stad under perioden 2020–2023. Planen omfattar såväl Lidingö stadsbibliotek som skolbiblioteken i de kommunala skolorna. Här kan du läsa ett utdrag ur biblioteksplanen. Det är de delar som handlar om Lidingö stadsbibliotek.

Inledning

Biblioteksplanens innehåll utgår från stadens vision och målarbete, och anger hur Lidingö stad ska uppfylla ändamålen i Bibliotekslagen.

Information och it – en demokratifråga

Stadsbiblioteket är Lidingöbornas resurs så att alla kan ta del av samhällsinformation och följa med i samhällsdebatten. Möjligheter för användare att ta del av olika åsikter genom debatter, panelsamtal, rådgivning och handledning erbjuds via stadsbiblioteket.

Att vara en aktiv invånare kräver i dag ofta kunskap inom det digitala området. Vissa Lidingöbor behöver stöd för att bli digitalt delaktiga. Stadsbiblioteket finns som resurs och kan stötta användarna i att bli mer delaktiga i samhället. Stadsbiblioteket gör det lätt att använda bibliotekets resurser genom att tillhandahålla användarvänliga digitala tjänster och vägledning till allmänna digitala resurser. Stadsbiblioteket erbjuder handledning i digitala verktyg samt i att söka, analysera, och värdera information. De aktiviteter som stadsbiblioteket erbjuder inom digitala verktyg och källor är åldersadekvata för barn, unga och vuxna samt i viss utsträckning anpassade till funktionsförmåga och på annat språk än svenska.

Stadsbiblioteket erbjuder ett utbud av medier anpassade efter olika behov (ålder, språk eller funktionsvariation). Utbudet av skön-och facklitteratur, dagstidningar och tidskrifter är kvalitativt oavsett format. Särskild hänsyn ska tas till de enligt Bibliotekslagen prioriterade grupperna. Användare som behöver hjälp att hitta lämpliga medier får personlig vägledning och blir bemötta utifrån sina förutsättningar.

Ett kreativt nav för utveckling och lärande

Dagens föränderliga och globala samhälle ställer krav på invånarna att fortsätta lära och utvecklas genom hela livet. Stadsbiblioteket följer användarna genom livets alla faser och är ett stöd i invånarnas lärande, i såväl fritidsförkovring som organiserade studier på avancerad nivå. Att kunna läsa, oavsett medieformat, är en förutsättning för att kunna delta aktivt i samhället, och därigenom förstå och lära av omvärlden.

Stadsbiblioteket underlättar för användarnas lärande genom att erbjuda möjligheter till självstudier. Distansstuderande Lidingöbor kan skriva tentamen på biblioteket. Invånarna kan ta del av föredrag och workshops inom olika ämnen och på olika nivåer. De möjligheter till språkutvecklande aktiviteter som stadsbiblioteket erbjuder anpassas efter de språkgrupper och funktionsvariationer som finns i kommunen.

Stadsbiblioteket är en mötesplats för läsning och berättande, och inspirerar i sitt arbete till invånarnas läsning. Stadsbibliotekets läsfrämjande arbete är även ett medel i stadens strävan att ge invånare och besökare förutsättningar för god livskvalitet. I arbetet ingår lästips, samtal och berättande i olika former. De läsfrämjande aktiviteter som stadsbiblioteket erbjuder är åldersadekvata för barn, unga och vuxna samt i viss utsträckning
anpassade till funktionsförmåga och på annat språk än svenska.

Framtidsspaning: Det digitala, fysiska och rörliga stadsbiblioteket på Lidingö

Alla Lidingöbor ska ha samma tillgång till information. Många grupper i samhället är fortfarande nybörjare inom digital teknik och saknar dator och internet hemma. Biblioteket erbjuder modern teknik och tillgång till internet. Digitaliseringen har skapat större möjlighet för Lidingöborna att ta del av bibliotekets resurser. Böcker, tidskrifter, ljudböcker och film finns numera i digitalt format. Databaser och söktjänster är en ovärderlig resurs i arbetet
med att tillhandahålla uppdaterad information. Via webben kan Lidingöborna söka bland bibliotekens resurser och utföra biblioteksärenden.

För allas lika tillgång till bibliotekets resurser kan behovet av bibliotekstjänster utanför bibliotekslokalen öka. Det kan ske genom digitala lösningar, uppsökande arbete och depositioner av fysiska medier på förskolor och äldreboenden.

För många Lidingöbor är det fysiska mötet med bibliotekspersonalen mycket betydelsefullt. Att kunna ställa frågor, få tips och hjälp är en trygghet för invånarna och ett sätt att närma sig litteraturen. I det fysiska biblioteket har Lidingöborna tillgång till bibliotekets hela utbud av medier. Den fysiska boken är fortfarande det mest efterfrågade medieformatet och det fysiska bibliotekets lokaler är och ska vara anpassat för ett brett utbud. I en tid där tillgången
på tysta miljöer i samhället blir mindre har biblioteken en viktig roll i att erbjuda en lugn och tyst miljö. För många kan biblioteket vara den enda platsen att finna läs- och studiero. En optimal lärmiljö ser olika ut för olika personer; vissa behöver en helt tyst miljö för att kunna koncentrera sig, andra behöver liv och rörelse omkring sig.

Stadsbiblioteket kan utgöra ett viktigt kreativt nav och därmed bli en oslagbar inkubator för utveckling och lärande. Att i samarbete med andra bygga vidare på tidigare kunskap har varit nyckeln till många framgångssagor, oavsett om det handlar om nystartade företag, forskningsprojekt eller personligt välbefinnande.

Biblioteksplanen i sin helhet

Dewey

Dewey decimalklassifikation – i dagligt tal Dewey eller DDK – är det klassifikationssystem som Lidingö stadsbibliotek använder för samlingarna. I slutrapporten Dewey på Lidingö stadsbibliotek – övergång från SAB till DDK som klassifikationssystem (pdf, 811 kB) Pdf, 811.4 kB, öppnas i nytt fönster. finns nästan all information om hur vi gick tillväga när vi gick över till Dewey från det tidigare systemet SAB. Där kan du också läsa om vilka roller och funktioner som medverkade i projektgruppen, var vi hittade inspiration och hur vi kommunicerade övergången till biblioteksbesökarna.

Om du jobbar på bibliotek och vill veta mer går det bra att kontakta oss via e-post. Vi kan skicka exempel på hyllistor, knubbtexter, klartextmärkningar med mera.

Illustrationer

Våra Deweyillustrationer är gjorda av Kaj Poikela. Illustrationerna är fria att använda under Creative Commons 0-licens. Om du vill ta del av illustrationerna, kontakta oss via e-post.

Till toppen av sidan