Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Lidingö stads öppna data

Öppna data är information som görs tillgänglig utan avgift eller begränsande villkor. På de här sidorna publicerar staden data som är fri för vidareutnyttjande.

Utvecklingen pågår fortfarande, men du kan redan nu besöka portalen.

Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även av till exempel företag och allmänhet för att skapa nya tjänster.

Informationen kommer från olika förvaltningar inom kommunen.

Har du frågor om en datamängd som publiceras här kan du kontakta oss genom kundcenter. Det underlättar om du kan inkludera datamängdens kontaktperson, det finns i varje datamängds metadata.

Vad som är öppna data regleras i bl.a. Lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data- samt Lagen (SFS 2010:1767) och förordningen (SFS 2010:1770) om geografisk miljöinformation.

Läs mer om öppna data:

Utgivare: Stadsledningskontoret ansvarar för åtkomst till informationen.
Verksamhetsområde: Informationen kommer från olika förvaltningar inom kommunen.

Kontakt
Till toppen av sidan