Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö stads öppna data

Öppna data är information som görs tillgänglig utan avgift eller begränsande villkor. På de här sidorna publicerar staden data som är fri för vidareutnyttjande.

Inom kort kommer Lidingö stad byta ut leverantören för öppna data. Detta kan orsaka att vissa datamängder inte kommer vara tillgänglig via sin nuvarande länk.

Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även av till exempel företag och allmänhet för att skapa nya tjänster.

Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning.

Läs mer om öppna data:

Utgivare: Stadsledningskontoret ansvarar för åtkomst till informationen.
Verksamhetsområde: Informationen kommer från olika förvaltningar inom kommunen.
Beskrivning: Innehållet i de olika datamängderna beskrivs kortfattat nedan, dels under datamängdens rubrik.

Kontakt
Till toppen av sidan