Natur och miljö

Tips om hur du kan leva mer miljövänligt i din vardag. Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

Våra miljömål och miljöprogram. Hur är luftkvaliteten på Lidingö och hur arbetar förskolorna med att minska kemikalier i verksamheten?

Rätt livsmedelshantering vid matlagning och sunda matvanor kan främja hälsan både på kort och på lång sikt.

Lidingö är en grön ö med tydlig skärgårdskaraktär. Här är det alltid nära till ett grönområde.

På Lidingö finns många olika naturtyper på en liten yta och mixen av kulturlandskap och vild natur ska bevaras.

På Lidingö är vatten i alla dess former en viktig beståndsdel. Här finns kust, insjöar, vattendrag och våtmarker.

Varsam skötsel av naturen gör att både vanliga och ovanliga växter och djur trivs på Lidingö.

Till toppen av sidan