Huvudinnehållet startar här

Huvudinnehållet startar här

Trafik och infrastruktur

Lidingö är en dynamisk ö som hela tiden utvecklas. Här jobbar vi ständigt för att det ska bli en bättre plats att bo och verka på.

Du kommer till Ropsten med tunnelbanans röda linje. Därifrån går Lidingöbanan mot södra delen av ön och flera busslinjer.

Det kostar inget att parkera på Lidingö men på vissa ställen behöver du parkeringsskiva eller biljett.

På Lidingö finns 21 mil vägar och 26 mil gång- och cykelvägar. Trafikmiljön ska vara säker och tillgänglig.

Du behöver tillstånd om du vill använda allmän mark för till exempel schaktarbeten, torghandel, majbrasor eller lotterier. 

Till toppen av sidan