Trafik och infrastruktur

Lidingö är en dynamisk ö som hela tiden utvecklas. Här pågår ständigt projekt för att det ska bli en bättre plats att bo på.

Du kommer till Ropsten med tunnelbanans röda linje. Därifrån går Lidingöbanan mot södra delen av ön och flera busslinjer.

Det kostar inget att parkera på Lidingö men på vissa ställen behöver du parkeringsskiva eller biljett.

På Lidingö finns 21 mil vägar och 26 mil gång- och cykelvägar. Trafikmiljön ska vara säker och tillgänglig.

Du behöver tillstånd om du vill använda allmän mark för till exempel schaktarbeten, torghandel, majbrasor eller lotterier. 

Till toppen av sidan