Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Film: Hit går dina skattepengar

Nya naturreservat, solceller och språktester. Det är några av de ämnen som redovisas i årets budgetfilm. Stadens nämndordföranden berättar om de viktigaste händelserna under det gångna året ­­­– och om planerna det kommande.

 

Stadens politiskt tillsatta nämnder styr verksamheterna i respektive förvaltning av Lidingö. De är miljö- och stadsbyggnad, utbildning, kultur och fritid, fastigheter, omsorg- och socialtjänst, och slutligen trafik och infrastruktur.

I filmen Hit går dina skattepengar redovisar respektive ordförande några av de beslut som präglade det gångna året och vad som väntar under år 2024.

Satsningar i urval

  • Förskolans personal erbjuds språkundervisning där så behövs
  • Backa barnet, en metod att genom samarbete mellan polis, region, socialtjänst och skolan göra tidiga och smarta insatser för barn och unga i riskzon
  • Investeringar i solceller på kommunalt ägda fastigheter
  • Stöd till Gymnastiktruppen Vikingarnas nya lokaler
  • Scenkonsten ska få förbättrade förutsättningar i Gustaf Dalénsalen i stadshuset
  • Fler hundrastgårdar har inrättats på ön
  • Vattenkvalitén i Lilla Värtan ska höjas i ett åtgärdsprogram
  • Flera nya naturreservat har inrättats på ön

– Det har varit ett väldigt bra år, kvaliteten i omsorgen och skolan har höjts, vi har hållit budgeten. De mörkare tider, inflationen och ekonomin har drabbat Lidingöborna hårt, men kommunen är skuldfri, så de höjda räntekostnaderna drabbar inte staden, sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

En punkt som han särskilt nämner som sker under 2024 är att Lidingö lägger fram en ny översiktsplan.

– Där lägger vi fram inriktningen för Lidingös fysiska utveckling inom en tioårsperiod. Det handlar mycket om att bevara den här fantastiska ön och den grönska vi har, avslutar Daniel Källenfors.

Till toppen av sidan