Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Förslag till miljöplan återremitterat


  Förslag till ny miljöplan för 2021 – 2030 fanns på agendan vid årets sista kommunfullmäktige den 21 december. Centerpartiet yrkade på återremiss, ett yrkande som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig bakom.
  Förslag till miljöplan återremitterat

 • Volontärer tackas för sina insatser


  Av tradition brukar Lidingö stad bjuda volontärer inom verksamhetsområdet äldre och förebyggande stöd på en jullunch som uppmuntran och tack för insatser under året. På grund av coronapandemin ersätts lunchen i år med ett presentkort och personlig julhälsning för att uttrycka stadens uppskattning.
  Volontärer tackas för sina insatser

 • Ändring av programutbud på Hersby gymnasium


  Utbildningsnämnden har beslutat att programutbudet på Hersby gymnasium ska ändras från och med läsåret 2021/22 vilket betyder att teknikprogrammet tas bort. Detta på grund av en stor minskning i antalet elever som söker programmet.
  Ändring av programutbud på Hersby gymnasium

 • Lidingö kan få nya naturreservat


  Lidingö satsar ytterligare på att bevara sin rika natur. Tre nya och en rejäl utökning av Långängen-Elfviks naturreservat ska utredas. Det handlar om drygt 500 hektar mark. Utredningen ska vara klar senast våren 2022.
  Lidingö kan få nya naturreservat

 • Ny förskola i Islinge


  Lidingö stad ska utreda möjligheten att upplåta fastighet med tomträtt för att kunna bygga en ny större förskola i Islinge och därmed utöka kapaciteten från cirka 70 till 110 barn.
  Ny förskola i Islinge

 • Ny truppgymnastikhall i Bodal


  Lidingö stad möjliggör för den ideella gymnastikföreningen GT Vikingarna att bygga en egen truppgymnastikhall på platsen där Bodals boll- och tennishall står i dag.
  Ny truppgymnastikhall i Bodal

 • Danica blir Futur Pension sporthall


  I samband med att Danica Pension fått nya ägare har Danica sporthall bytt namn till Futur Pension sporthall.
  Danica blir Futur Pension sporthall

 • Medborgarforum om skola och utbildning


  För fjärde gången har Medborgarforum genomförts. Denna gång var temat skola och utbildning och utfrågningen av den politiska majoriteten skedde för första gången helt digitalt.
  Medborgarforum om skola och utbildning

 • Stora allén i Brevik återställs


  Stora allén i Brevik ska återställas. Allén har anor från 1800-talet men i dag är den i stort sett borta, förutom några enstaka silverpopplar. Den nya allén planteras under 2021 och kommer att bestå av två sorters avenbok och smalkronig silverlönn.
  Stora allén i Brevik återställs

 • Distansundervisning för högstadiet


  Smittskyddsläkaren rekommenderar från måndag 14 december att kommunerna i Stockholms län övergår till distansundervisning för högstadieeleverna. Syftet är att fler personer ska stanna hemma och minska smittspridningen.
  Distansundervisning för högstadiet

 • Ny förskola i Dalénum


  Nu står det klart vem som ska bygga en ny förskola i Dalénum. Stadens utvärderingsgrupp har utsett Hallskär AB till vinnare.
  Ny förskola i Dalénum

 • Boendeparkering blir permanent


  I februari 2021 blir boendeparkering permanent i Torsvik, Baggeby-Bodal och Näset. Genom zonindelning gäller boendeparkeringen bara i det egna bostadsområdet.
  Boendeparkering blir permanent

 • Daniel Källenfors sammanfattar


  Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 7 december.
  Daniel Källenfors sammanfattar

 • Coronasäkra lösningar i den lokala julhandeln


  Julhandeln är i gång för fullt på Lidingö och företagarna gör allt i sin makt för att på olika sätt fortsätta locka kunder på ett coronasäkert sätt. Och det finns hopp om framtiden.
  – Vi är fast beslutna att fortsätta utveckla Lidingö centrum med ett än mer varierat utbud, säger centrumchef Maria Hall-Person.

  Coronasäkra lösningar i den lokala julhandeln
Till toppen av sidan