Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Jobbforum och Ö-gruppen byter namn


  Från 1 januari samlas Ö-gruppen och Jobbforum under ett gemensamt namn: Lidingö stads dagliga verksamhet.
  Jobbforum och Ö-gruppen byter namn

 • Så tar du hand om dina sopor efter jul


  Nu stundar juletider och långhelger, vilket ofta innebär mer sopor än vanligt och avvikelser i sophämtningsschemat. Här får du lite råd och tips för en smidigare sophantering.
  Så tar du hand om dina sopor efter jul

 • Funktionshinderspolitiskt program klubbat


  Alla personer med funktionsnedsättning som bor, vistas eller verkar på Lidingö ska kunna ta del av samhället på jämlika villkor. Det är målet med det funktionshinder­politiska programmet, som nu har klubbats i kommunfullmäktige.
  Funktionshinderspolitiskt program klubbat

 • Våra öppettider under jul- och nyår


  Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! Under jullovet har vi öppet nästan som vanligt i kundcenter och reception.
  Våra öppettider under jul- och nyår

 • Trafiksäkerheten utreds vidare i Skärsätra


  Trafiksignalen vid övergångsstället Södra Kungsvägen-Primulavägen har nu tagits bort och trafiksäkerheten vid övergångsstället närmast järnvägsövergången ska analyseras vidare. Under tiden kommer trafiksignalen vid bommarna vara påslagen.
  Trafiksäkerheten utreds vidare i Skärsätra

 • Marknad och prisutdelning för årets UF-företag


  Torsdagen den 9 december hölls den årliga entreprenörsmässan med unga företagare från Hersby gymnasium. Ett 20-tal UF-företag fanns på plats utanför stadshuset för att visa upp sina affärsidéer och produkter, många med koppling till hållbarhet.
  Marknad och prisutdelning för årets UF-företag

 • Ny milstolpe i utvecklingen av Högsätra


  En ny markanvisningstävling blir nästa milstolpe i arbetet med planeringen av Högsätra. Mellan den 8 december 2021 och den 8 februari 2022 pågår en markanvisningstävling för att hitta byggaktörer som ska bygga radhus med klassisk arkitektur i Kärnan, Högsätra centrum.
  Ny milstolpe i utvecklingen av Högsätra

 • Stor satsning för en bättre miljö


  Fler laddstolpar och solceller, bättre vatten i Kyrkviken och klimatanpassning av staden. Det är några av de åtgärder som ska genomföras för att Lidingös miljöprogram ska bli verklighet.
  Stor satsning för en bättre miljö

 • Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar


  Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 6 december.
  Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar

 • Grönt ljus för att börja planera Lidingö brostrand


  Nu kan staden börja utreda och planera hur området norr om Lilla Lidingöbrons landfäste kan utvecklas. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december antogs start-pm för Lidingö brostrand, vilket blir startskottet för projektet.
  Grönt ljus för att börja planera Lidingö brostrand

 • Lidingö stad söker volontärer


  Vill du bli volontär för äldre över 65? Det är ett tacksamt och roligt uppdrag i härlig gemenskap.
  Lidingö stad söker volontärer

 • Mer pengar till vården och skolan


  Nu har kommunfullmäktige antagit majoritetens budgetförslag för 2022. I förslaget konstateras att det finns möjligheter att fortsatt ge goda tillskott till kärnverksamheterna för en ökad kvalitet och att samtidigt sänka skatten med 15 öre.
  Mer pengar till vården och skolan
Till toppen av sidan