Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Nya hundhagen i Högberga är öppen


  Den 5 000 kvadratmeter stora hundhagen i Högberga har öppnat för allmänheten. Välkommen att utforska denna naturhage med din fyrbenta vän.

 • SL bromsar trafikstart på Lilla Lidingöbron


  Trots stora ansträngningar från Lidingö stad har försöken att finna en lösning tillsammans med SL varit fruktlösa. Staden har arbetat intensivt för att tågen ska börja trafikera bron men på grund av SL:s agerande finns i dagsläget ingen tidplan för när trafiken kan komma i gång.

 • Arbetet med ny policy presenteras för näringslivskommittén


  Årets sista möte med Lidingö näringslivskommitté har nyligen genomförts. Det är ett forum där aktuella frågor som berör det lokala näringslivet står på agendan.

 • Snart får simhallen i Dalénum tak


  Nu är bassängerna gjutna och snart monteras simhallens stora takbalkar. Målnings-, murnings- och installationsarbeten påbörjas i undervåningen.

 • Tre frågor till idrottschef Malin Andersson


  Lidingö stads idrottschef Malin Andersson är övertygad om att det finns nya samarbeten att knyta mellan lokala företagare och föreningar. Hon ser det som sin uppgift att underlätta just detta. Näringslivsnytt har ställt tre frågor kring hur näringslivet och idrotten - med stadens hjälp - kan närma sig varandra.

 • Nytt program för civil beredskap


  Ett nytt program för civil beredskap har antagits av kommunfullmäktige. Dokumentet anger inriktning för staden vad gäller krisberedskapsarbete och arbete med civilt försvar för mandatperioden.

 • Budget beslutad för 2024


  Nu är nästa års budget och plan för 2025 - 2026 beslutad av kommunfullmäktige. Det bli en generell uppräkning med 0,95 procent till samtliga nämnder. Resultatet på 51,6 miljoner kronor överstiger det finansiella målet om 1 procents överskott med cirka 16 miljoner kronor. Skattesatsen för 2024 är satt till 17,84 kronor.

 • Nämndbeslut om ny detaljplan i Stockby


  Förslaget till ny detaljplan för Stockby verksamhetsområde har godkänts i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Genom en varsam utökning i området ska den nya detaljplanen bidra till att möta behovet av industrimark på Lidingö.

 • Nollvision mot ofrivillig ensamhet


  Att känna sig ensam och isolerad är tungt, det minskar välbefinnandet och ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa. Lidingö stad arbetar därför brett och strukturerat för att motverka ofrivillig ensamhet och har ett samarbete med flera aktörer för att fånga upp och sätta in tidiga insatser.

 • Stad, polis och gym bekämpar dopning


  Lidingö stad, Friskis & Svettis Lidingö och Polisen inleder ett nytt samarbete kring dopning. Detta för att utveckla ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning.

 • Gustaf Dalénpriset till paret Versteegh


  Cecilia och Gerard Versteegh är mottagare av 2023 års Gustaf Dalénpris. Med start 1978 har paret Versteegh gått från bensinstation och videouthyrning, till att nu driva Apotekstjänst, erbjuda logistiklösningar genom Bonver Logistics och Gåshaga kafferosteri. I dag sysselsätter Bonverkoncernen över 450 personer på Lidingö.

 • Ansökan öppen till vårens vuxenutbildningar


  Vill du läsa en yrkesutbildning, kurs på grund- eller gymnasienivå, eller SFI så är det dags att göra din ansökan till Vuxenutbildningen.

 • Lidingö stad och SL nära en lösning


  Nu har Lidingö stad och SL enats om vägen framåt för driftsättning av spårvägstrafiken över bron. Men fortfarande återstår en del frågor att lösa. Det går ännu inte att lämna ett definitivt datum då trafiken kommer i gång då det är SL som beslutar när spåranläggningen ska provköras och tas i drift.

 • Så vill Lidingöloppets nya chef fördjupa relationen med lokala näringslivet


  ”Ett fantastiskt evenemang som lyfter fram ön på allra bästa sätt”. Så sammanfattar Lidingöloppets nya generalsekreterare Krister Svensson årets Lidingöloppshelg. Även samarbetet med staden ger han högsta betyg. Relationen till det lokala näringslivet - den vill han gärna försöka fördjupa.

 • "Staden ska gå i bräschen för digital utveckling"


  Lidingö stad ska gå i bräschen för den digitala utvecklingen. Vad innebär det för öns företagare? Vi har ställt tre frågor på temat till Per-Johan Gelotte, it- och digitaliseringschef.
Till toppen av sidan