Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Tillgänglighetsredogörelse

Vår webb ska fungera för alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Vi strävar efter att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Här beskriver vi de brister vi är medvetna om i tillgänglighet för webbplatsen lidingo.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister. Tillsammans bygger vi en webbplats för alla.

Tillgänglighetsanpassning

Du kan anpassa teckenstorlek på sidorna i din webbläsare.

Använd gärna vår inbyggda tjänst Read Speaker för att få texten uppläst. Den fungerar med svenska, brittisk engelska, arabiska, farsi och spanska. Tjänsten fungerar även på tillgänglighetsanpassade pdf:er.

Vår webbplats är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till den enhet du använder (läsplatta, dator eller smartphone).

Tillgänglighetsredogörelsen kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsredogörelsens (tillgänglighetsutlåtandets) utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa redogörelsen efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2024-03-22.

Brister vi känner till

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

Dokument

Våra länkade dokument, särskilt de äldre, på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Staden byter successivt ut dokument till tillgänglighetsanpassade varianter. Vår uppläsningstjänst fungerar enbart på tillgänglighetsanpassade pdf:er.

Handlingar i diariet

Handlingar producerade av staden som publiceras i diariet (system: Lex byttes till Evolution 2024) byts ut successivt till tillgänglighetsanpassade utifrån direktivet.

E-tjänster

Våra e-tjänster är tillgängliga men de pdf:er som systemet skapar är inte tillgängliga. Nytt system för e-tjänster är på gång under 2023. Vår uppläsningstjänst fungerar enbart på tillgänglighetsanpassade pdf:er.

Kontakta kundcenter om du behöver hjälp med en e-tjänsteblankett.

Tel: 08-731 30 00
E-post: kundcenter@lidingo.se

Film och video

De flesta av våra filmer i dag är textade och allt fler blir även syntollkade. De som inte uppfyller kraven ses över. Otextade direktsändningar kan ses upp till två veckor på webbplatsen.

Startsidan

Webbplatsens startsida har inte helt tillgänglighetsanpassats utan kommer arbetas om i och med att stadens nya grafiska profil implementeras fullt ut på webbplatsen.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta kommunikationsenheten om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Anmäl tillgänglighetsproblem via e-formuläret längre ner på sidan.

Formulär för problem med tillgänglighet

Om du hellre mejlar oss behöver uppge följande för att vi ska kunna hjälpa dig:

  • Beskriv problemet och hur vi kan återskapa det.
  • Länk till webbsida där problemet finns.
  • Om du använder hjälpmedel – ange vilka.
  • Vilket operativsystem och vilken webbläsare du använder.
  • Dina kontaktuppgifter.

E-post: kommunikation@lidingo.se

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats.

Formulär för problem med tillgänglighet
Om bristen i tillgänglighet beror på att webbplatsen inte fungerar med något hjälpmedel du använder, vänligen uppge vilket hjälpmedel som används.


Vi behöver dina kontaktuppgifter så att vi har möjlighet att ställa fler frågor kring problemet.
Till toppen av sidan