Huvudinnehållet startar här

Stadens anslagstavla

Det här är Lidingö stads digitala anslagstavla. Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning. Från och med 1 januari 2018 finns Lidingö stads anslagstavla bara på lidingo.se. Adressen är www.lidingo.se/anslagstavla

Överklaga beslut genom laglighetsprövning

 

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Tillkännagivande av justerat protokoll vid kommunal föreskrift

Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, andra tillkännagivanden, kungörelser och annan information

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Till toppen av sidan