Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Överklaga beslut genom laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut (fullmäktiges eller en nämnds beslut med mera) prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten. Om en nämnds beslut är av rent förberedande eller rent verkställande art går det inte att överklaga.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska ange vilket beslut som överklagas och varför man anser att beslutet är felaktigt.

Ett överklagande ska inkomma till förvaltningsrätten senast inom tre veckor från den dag staden tillkännagav det justerade protokollet över beslutet via denna anslagstavla.

Till toppen av sidan