Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten inom trafik och infrastruktur som kan påverka din vardag.

 • Runstenen vid Askrikevägen rengörs


  Vad
  Runstenen vid Askrikevägen ska rengöras och runorna ska målas.
  När
  Arbetet påbörjas inom kort och väntas vara klart i början av maj.
  Hur
  Stenen täcks med lera och en presenning. Leran ska verka i cirka tre veckor innan leran tas bort och stenen rengörs. Efter rengöringen ska runorna målas. I augusti/september kommer backen där stenen ligger att slås eller röjas så att stenen syns tydligare.

 • Hela ön - sandupptagning


  Vad
  Vi tar upp sand efter vintern.
  Var
  Hela ön.
  När
  Vi börjar sopa rent gång- och cykelvägar, torg och områden kring centrum. Därefter fortsätter vi med bostadsområden som tas enligt ett roterande schema så det blir rättvist och inte samma område får vänta länge varje år. I år börjar vi på norra ön. Preliminärt schemaPDF (pdf, 2.8 MB). Den 1 maj ska allt vara klart, men tidplanen är preliminär.
  Hur
  Allra först grovsopas vi och avslutar med finsopning. Det gör att det kan se osopat ut innan vi är helt klara, men alla gator kommer att finsopas. Datumparkering och tillfälliga parkeringsförbud gäller för att jobbet ska gå att genomföra.
  Vattnet kan tillfälligt missfärgas under sopningen, det beror på rostpartiklar som frigörs när vi använder brandposter för att fylla på vatten i maskinerna. Missfärgningen är ofarlig och försvinner om man spolar lite längre i kranen.
 • Pyrolaparken


  Vad
  Vi rustar i Pyrolaparken. Delar av parken är inhägnade/avstängda under arbetets gång, bland annat sandlådan och ett litet hus.
  När
  Arbetet beräknas vara klart i mitten av vecka 11.

 • Hela ön - arbete efter stormen


  Vad
  Röjning i skogen efter stormen Alfrida, belysningsarbeten på grund av nedfallna träd.
  Var
  Röjning på flera platser, belysningsarbeten sista Lidingöloppsmilen och spåren i Stockby.
  När
  Pågår - arbetet kommmer att fortsätta under de första månaderna 2019.
  Hur
  Lidingö drabbades ganska hårt av stormen. Vi har röjt bort fallna träd som påverkade säkerhet och framkomlighet, främst på vägar och spår och leder, nu jobbar vi vidare även i skogsområdena. Träd som fallit över elledningar kräver mer arbete. Sen kommer vi att frakta bort stammar och ris och grenar. Mycket blir ved till våra grillplatser, annat säljs som timmer eller flis. En del lämnas orört för att gynna den biologiska mångfalden.
  Nedfallna träd har gjort att elbelysningen inte fungerar sista milen på Lidingöloppsspåret, vid Grönsta, och vid spåren i Stockby. Stolparna i Stockby behöver bytas ut vilket tar lite tid. Sista milen i Grönsta har varit täckt av is vilket gjort att elektrikerna inte kunnat ta sig fram säkert. Arbetet pågår.Vi uppmanar allmänheten att vara försiktiga i närheten av rotvältor. De kan resa sig och det med stor kraft vilket kan bli mycket farligt.
 • Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga


  Vad
  Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.
  Var
  Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  När
  Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.
  Hur
  Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
  Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Larsbergsbron


  Vad
  Larsbergsbrons tätskikt måste bytas. Gång- och cykelbanorna stängs växelvis och körbanan stängs helt under en period.
  Var
  Larsbergsbron på Larsbergsvägen.
  När
  Första etappen inleds den 1 oktober 2018 och beräknas vara klar i slutet av januari 2019. Andra etappen startar 6 maj 2019 och ska vara avslutat 31 augusti 2019.
  Hur
  Larsbergsbron byggdes 1966 och och tätskiktet måste bytas ut, ett arbete som är relativt tidskrävande. Tätskiktet skyddar betongkonstruktionen från vatten och rost. Under första etappen påverkades inte biltrafiken eftersom vi började med kantbalkar och räcken på båda sidor av bron. Det gick också att cykla på någon av gång- och cykelbanorna över bron under reparationstiden.
  Under etapp 2 (maj-augusti 2019) stängs bron av helt för motrortrafik. Biltrafiken hänvisas till Agavägen och Bodalsvägen och tung trafik till enbart Agavägen. Gående och cyklister kan fortsatt använda bron även under denna arbetsperiod.Entreprenör för jobbet är DAB.
Kontakt
Till toppen av sidan