Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten inom trafik och infrastruktur som kan påverka din vardag.

 • Breviks IP


  Vad
  Vi byter ut konstgräset på Breviks IP.
  Var
  Breviks IP
  När
  Arbetet påbörjas i mitten av oktober. Svårt att säga när det blir klart, beror på vädret.
  Hur
  Det gamla gräset tas bort, underlaget jämnas till och ny konstgräsmatta läggs. I sambande med detta blir det en del tunga transporter, både för att transportera bort det gamla gräset och få det nya på plats.

 • Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga


  Vad
  Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.
  Var
  Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  När
  Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.
  Hur
  Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
  Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Mjölksurrevägen


  Vad
  Vägen öppnas för genomfart.
  Var
  Mjölksurrevägen vid Childhood-hallen.
  När
  Från vecka 41. Arbetet beräknas klart vid årsskiftet.
  Hur
  Vi breddar vägen samt gång- och cykelvägen och sätter ny belysning. Det går att ta sig fram till fots eller på cykel under arbetets gång. När arbetet är klart kommer vägen att vara öppen för genomfartstrafik i båda riktningarna, även bussar kommer att köras här.

 • Trolldalsvägen


  Vad
  Förbättringsarbete av vägen
  Var
  Mellan Trolldalstippen och Mor Annas brygga.
  När
  Börjar den 1 oktober, sedan pausas arbetet och återupptas våren 2019.
  Hur
  Vägräckena byts ut i den skarpa kurvan, stora gropar i vägen lagas.
  Lidingö Trädgårdscenter utför arbetet.
 • Larsbergsbron


  Vad
  Larsbergsbrons tätskikt måste bytas. Gång- och cykelbanorna stängs växelvis under arbetets gång.
  Var
  Larsbergsbron på Larsbergsvägen.
  När
  Första etappen inleds den 1 oktober och beräknas vara klar senast vid årsskiftet.
  Hur
  Larsbergsbron är 52 år gammal och tätskicket måste bytas ut, ett arbete som är relativt tidskrävande. Tätskiktet skyddar betongkonstruktionen från vatten och rost. Under första etappen påverkas inte biltrafiken eftersom vi börjar med kantbalkar och räcken på båda sidor av bron. Vi stänger av en sida åt gången så man kommer att kunna gå och cykla på någon av gång- och cykelbanorna över bron under reparationstiden.
  Etapp 2 inleds den 1 maj 2019. Då stängs bron av helt för fordonstrafik till jobbet är klart, senast den 31 augusti 2019. Mer info om detta senare.Entrprenör för jobbet är DAB.
 • Södra Kungsvägen


  Vad
  Fjärrvärme- och elledningar ska bytas ut under gång- och cykelvägen vid Södra Kungsvägen. Även gång- och cykelvägen renoveras.
  Var
  Under den första etappen av arbetet påverkas biltrafiken mot Stockholm på en sträcka av totalt 300 meter, från trafikljuset vid korsningen Södra Kungsvägen-Bodalsvägen till strax efter korsningen mot Karlavägen.
  • Fram till den 12 juli stängs ett körfält av mellan trafiksignalen vid Bodalsvägen och korsningen Mosstorpsvägen.
  • Därefter stängs istället ett körfält på resterande sträcka.
  Även gående och cyklister påverkas och hänvisas till alternativa vägar som skyltas på plats. Gång- och cykelvägen på motsatt sida av Södra Kungsvägen är öppen. Cyklister till och från Ropsten kan även använda Herserudsvägen och cykelvägen längs Lidingöbanan.När Första arbetsetappen pågår mellan 25 juni och slutet av november.Hur
  Stockholm Exergi ska byta ut fjärrvärmeledningar och Ellevio lägga om elledningar. Staden renoverar gång- och cykelvägen, där trädrötter trängt igenom och försämrat framkomlighet och säkerhet.
  För att vi ska bli klara så snabbt som möjligt, och på så sätt korta trafikomläggningen, pågår arbetena mellan klockan 07.00 och 22.00.Här hittar du mer information.
 • Olika platser på ön - asfaltering


  Vad
  Nu drar årets sista asfalteringsarbeten igång, nu står Sticklinge och Killinge/Käppala på tur.
  Var
  Sticklinge och norra ön:

  • Norra Kungsvägen, från kurvan vid Lerduveparken till strax efter korsningen Fågelsträcket
  • Elfviksvägen, från refugen vid Rudboda till busshållplats Hembyvägen
  • Harrvägen, från Rödstuguvägen
  • Makrillvägen och Sarvstigen
   Stenbitsvägen, mellan Rödstuguvägen och Gösvägen
  • Karpvägen, mellan Rödstuguvägen och Spättvägen
  • Friluftsvägen, mellan Kyttingevägen och Golfvägen
  • Gång- och cykelvägen mellan Motionsvägen och Terrängvägen
   Ankarvägen

  Killinge/Käppala och södra ön
  • Gåshagaleden, från Hövdingevägen mot Käppalarondellen
  • Gåshagavägen, från Hövdingevägen ner mot Breviksbadet
  • Gåshagavägen/Hövdingevägen samt del av gång- och cykelväg från Gåshagavägen
  • Killingevägen och Krusbärsvägen, två ytor
  • Lingonstigen, omfattande arbete som tidvis kan upplevas störande
  • Herkulesvägen, från Södra Kungsvägen till Jupitervägen
  • Gång - och cykelvägar vid Larsbergsparken och Kosterparken
   När
  Arbetena påbörjas vecka 44 och pågår under några veckor.
  Hur
  Under 2018 utför staden beläggningsarbeten på ett stort antal vägar. Boende vid mindre och som är direkt berörda av arbetena får information från entreprenören.
  Det blir begränsad framkomlighet men inga vägar stängs av helt. Där det behövs används flaggvakter.Vi ber om överseende med att visst material kan ligga kvar tills arbetena har slutbesiktigats.
 • Mölnavägen - VA-jobb och asfaltering


  Vad
  Renovering av VA-ledningar och asfaltering.
  Var
  Mölnavägen
  När
  Arbetet påbörjas den 21 maj och beräknas vara klart hösten 2018.
  Hur
  VA-ledningarna är från 1950-talet och behöver bytas ut. Dessutom saknas dagvattenledningar så nya förbindelsepunkter för dessa anläggs. I sambande med detta kopplas vattenserviserna till fastigheterna vid fastighetsgränsen. Vi lägger också ny asfalt på vägen.
  Arbetet görs via relining, nya ledningar dras i de gamla. Grävjobbet påbörjas under våren. Framkomligheten kommer att begränsas vid vissa av jobben. Under ombyggnationen leds vattnet om och bryts bara kortvarigt, efter avisering.Vi frågor, kontakta Lidingö stads kundcenter: 08-731 30 00 eller
  Ansvarig platschef på Frentab, Patric Matinelle, 0730-77 20 36.

 • Larsberg – upprustning av park


  Vad
  Hela Larsbergsparken håller på att ses över för att få en helhet som knyter an till nybyggnationen av kvarteret Klockbojen, norr om parken. Vi kommer att rusta upp både grönytor och lekparken i Larsberg.
  Var
  Larsbergsparken i Larsberg. 
  När
  Arbetet pågår och förhoppningsvis kommer parken att öppnas under våren 2018.
  Varför
  Den befintliga lekparken rustades 2011 och är i gott skick. Parken behöver dock kompletteras för att kunna erbjuda lek och vistelse för blandade åldrar och även ge utrymme för fler barn och ungdomar. Det var många år sedan vi röjde i parken, därför finns behov av ett mer omfattande arbete, så att andra träd får ljus, näring och plats att växa och utvecklas.
  En detaljplan har antagits (Klockbojen 2 och 4) i direkt anslutning till Larsbergsparken.  John Mattson kommer att  bygga 80 nya lägenheter och 80 studenbostäder där. Det betyder att fler människor kommer att använda parken och röra sig i området. 
  Hur
  Vid visst arbete använder vi motorsåg och skogsmaskiner under dagtid. Vi ber om ursäkt för visst buller.
  Delar av Larsbergsparken kommer att stängas av i samband med upprustningen. Lekutrustning ska tas bort eller bytas ut, annan ska installeras och ledningar kommer att kontrolleras.När Klockbojen ska byggas kommer byggtrafik att röra sig i och intill parken. Då kommer vi att stänga av delar av parken för att göra det säkert för besökarna.
Kontakt
Till toppen av sidan