Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q1-Q3

Tekniska förvaltningen

Fler allmänna laddplatser på gång

Pågående

Vad

Vi planerar för fler laddplatser för elfordon på allmän mark. I en första etapp planeras en utbyggnad med 15 laddstolpar, motsvarande 30 parkeringsplatser.

De befintliga laddplatserna vid Friggavägen, som ofta varit ur funktion och är osäkra i drift, har tagits bort och kommer senare att ersättas.

Var

  • Lidingö centrum – Friggavägen
  • Stadshusparkeringen
  • Lidingövallen

När

  • I oktober 2023 togs laddstolpen och de två laddplatserna vid Friggavägen bort tills vidare.
  • Under februari 2024 annonseras tänkta platser som kan upplåtas till laddoperatörer.
  • En så kallad kapacitetsutredning genomförs sedan av utvald laddoperatör. Den kommer bland annat visa vilka platser som är lämpliga för snabb- respektive normalladdning.
  • Utbyggnad på plats med 15 laddstolpar (30 parkeringsplatser) planeras ske genom vald operatör efter sommaren 2024.

Övrigt

Staden sätter inte själv upp och driver allmänna laddplatser men arbetar för att främja utbyggnadstakten av laddstolpar på Lidingö. Vi upplåter mark och tecknar avtal med laddoperatörer som får nyttjanderätt till marken. Operatörerna sätter upp laddstolpar och tar betalt för tjänsterna av sina kunder.

I ett första skede kommer vi att låta konvertera vissa befintliga allmänna parkeringsplatser till laddplatser för elfordon.

De två laddplatser som staden skött på Friggavägen var ofta ur funktion och osäkra i drift. Staden kan inte heller tillhandahålla laddtjänster gratis, det kan påverka konkurrensen och investeringsviljan på marknaden och minska utbyggnadstakten. Därför har dessa laddplatser tagits bort. De kommer att ersättas med nya och fler laddplatser, som utsedd operatör sätter upp och driver på platsen.

Den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur för allmänheten kommer att ske i etapper. Prioritering av områden och platser kommer göras utifrån gjorda utredningar.

Det finns även privatägda laddplatser på Lidingö, till exempel vid matbutiker, bensinstationer och bostäder. Dessa har staden inget ansvar för.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan