Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q1-Q3

Tekniska förvaltningen

Tätskiktsbyte på Torsviksbroarna - förarbeten i vår

Pågående

Vad

De två Torsviksbroarna ska få nya tätskikt så att de håller länge till. Den mindre bron, närmast Ropsten, renoveras sommaren 2024, den större nästa år.

Inför årets arbete sker vissa förarbeten i området under mars-april, totalt beräknas de ta cirka två veckor. Vi tar bort vissa träd och buskar vid Islinge hamnväg* (se inringat område på kartan) och schaktar i Stockholmsvägen, båda riktningarna, och i Herserudsvägen, för att kunna lägga kablar.

Var

Torsvik, Stockholmsvägen, Herserudsvägen och Islinge hamnväg.

När

  • Förarbeten med att ta ned vissa buskar och träd sker i slutet av mars
  • Schaktning i vägar sker under ett par nätter i april
  • Tätskiktsbyte på den mindre Torsviksbron genomförs under juni-augusti, 2024
  • Tätskiktsbyte på den större Torsviksbron sker under 2025.

Övrigt

Påverkan vid förarbetena blir små och troligen inte så märkbara för trafikanter och näringsidkare i området. Under schaktningen, som pågår ett par nätter, stängs Stockholmsvägen och Herserudsvägen i omgångar. Då hänvisas till alternativ väg. Dagtid finns körplåtar över schakten.

En del kortare arbeten, som sågning av asfalt utförs på dagtid, eftersom de kan uppfattas som störande på natten.

Under tätskiktsbytet kommer ett körfält vara öppet i en riktning. Motorfordon som ska köra in mot Herserudsvägen paasserar som vanligt. Den som ska köra i motsatt riktning, från Herserudsvägen, svänger höger och tar vägen över den större Torsviksbron.

*De träd och buskar som tas ned vid Islinge hamnväg är ett förberedande arbete inför att en cykelbana ska anläggas från bron upp till Herserudsvägen, hösten 2024.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan