Skriv ut
Dela

Stadsarkivet

Stadshusets ombyggnation

Stadsarkivet påverkas av stadshusets ombyggnation, som beräknas pågå till sommaren 2019. Bland annat kan ombyggnationen resultera i längre ledtider för framplockning av arkivhandlingar. Vi kan inte heller erbjuda en fast plats i arkivet för att ta emot besökare. Du är självklart välkommen att besöka oss, men kontakta oss i god tid så att vi kan ordna en annan läsplats.

Insyn och rättssäkerhet

Stadsarkivet ska genom tillsyn och rådgivning bidra till att stadens nämnder och förvaltningar följer arkivlagen i sin dokumenthantering och arkivvård.

Därigenom säkerställs

  • rätten till insyn i verksamheten
  • rättssäkerheten för allmänheten och kommunen
  • bevarandet av ett relevant forskningsmaterial för kommande generationer.

Kommunalt arkivmaterial

I stadsarkivet förvaras kommunala handlingar från 1863 och framåt.

Enskilt arkivmaterial

Huvuddelen av arkivets enskilda arkivmaterial är från 1800- och 1900-talen, men här finns även enstaka handlingar från 1600- och 1700-talen. Stadsarkivet tar kostnadsfritt emot enskilda arkiv för förvaring.

Bildarkiv

Till stadsarkivet hör också ett bildarkiv med cirka 3 000 registrerade och inskannande bilder. Stadsarkivet tar emot bilder som allmänheten vill skänka till arkivet eller låna ut för skanning.

Forska själv

Nästan alla handlingar som förvaras i stadsarkivet är tillgängliga för forskning. Handlingarna kan dock endast studeras på plats i Stadshuset. Arkivarien hjälper till att hitta rätt i arkivet. Det går också att ställa frågor till arkivet via brev, e-post eller telefon. Undet Stadhusets ombyggnation kan vi inte erbjuda en fast plats, kontakta oss i god tid så vi kan ordna en annan plats.

Sök i stadsarkivet

Sök i stadsarkivetlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan