Skriv ut
Dela

Överförmyndaren

Överförmyndaren ansvarar för ärenden som rör förmyndare, gode män och förvaltare.

God man

Om en person behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och sin egen omvårdnad kan tingsrätten utse en god man. Godmanskap är frivilligt och bygger på samarbete mellan parterna.

Godmanskap får inte användas om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt, till exempel genom fullmakt.

Förvaltare

Om någon är ur stånd att sköta sig eller sina tillgångar, kan tingsrätten besluta om ett förvaltarskap. I förvaltarskap är förvaltaren ensam företrädare för personen som förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap får inte användas om det räcker med att god man utses eller om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kallades tidigare för omyndigförklaring, ett begrepp som avskaffades 1989.

Förmyndare

Alla omyndiga måste ha en förmyndare. Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna är vårdnadshavare är de också förmyndare.

Vill du bli god man eller förvaltare?

För att bli god man i Lidingö stad krävs följande:

  • Ett personligt brev där du beskriver din bakgrund, litet om dig och vilka uppdrag som du kan tänka dig (till exempel gamla huvudmän, unga huvudmän, ensamkommande barn, personer med avancerad eller mer ”vardaglig” ekonomi.)
  • Två ojäviga personer, det vill säga ej nära anhörig eller släkting, som skriftligen intygar att de personligen känner dig och att de anser att du är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig att vara god man eller förvaltare.
  • Förvaltarfrihetsbevis från överförmyndaren i den kommun du är folkbokförd. (Behövs inte om du är folkbokförd på Lidingö.)
  • Att du har gått Sveriges Kommuner och Landstings gratisutbildning för gode män för ensamkommande barn (om du är intresserad av den typen av uppdrag.) Länk till Webbutbildningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har även som rutin att göra en registerförfrågan hon Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

När alla handlingar har inkommit, kontaktas du för en personlig intervju.


Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss? Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller mejla overformyndaren@lidingo.se

Expedition: Handläggare Helena Koos och Mikael Uggla

Samtal till oss sker via stadens kundtjänst som skickar meddelanden till oss om att vi ska ringa upp dig. Skälet till att du inte kopplas direkt till oss är dels att vi kan förbereda oss på ditt ärende och ge dig bättre service, dels att vi på grund av hög arbetsbelastning behöver kunna planera vårt arbete. Vi ringer som regel upp samma dag vi har fått ditt meddelande.

Framför gärna om ditt ärende är brådskande, så hanteras det snarast möjligt. Tack för visad förståelse!

Kundtjänst: Tel: 08-731 31 01 Vardagar: 08.30-16.00 Besökstid: Efter överenskommelse

Överförmyndare Carl-Johan Gestrup Mottagning efter överenskommelse med handläggare.

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
4 av 10 gillar detta
Till toppen av sidan