Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tillgänglighetsredogörelse

Vår webb ska fungera för alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Vi strävar efter att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Här beskriver vi de brister vi är medvetna om i tillgänglighet för webbplatsen lidingo.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister. Tillsammans bygger vi en webbplats för alla.

Tillgänglighetsanpassning

Du kan anpassa teckenstorlek på sidorna i din webbläsare.

Använd gärna vår inbyggda tjänst Read Speaker för att få texten uppläst. Den fungerar med svenska, brittisk engelska, arabiska, farsi och spanska. Tjänsten fungerar även på tillgänglighetsanpassade pdf:er.

Vår webbplats är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till den enhet du använder (läsplatta, dator eller smartphone).

Tillgänglighetsredogörelsen kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsredogörelsens (tillgänglighetsutlåtandets) utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa redogörelsen efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2020-10-12.

Brister vi känner till

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

Webbsändningar av fullmäktigemöten

På sidan "Fullmäktigemöten på webb" publiceras filmerna från kommunfullmäktiges sammanträden i dag otextade. Vi kommer därför att avpublicera dessa inom två veckor från publiceringen.

Dokument

Våra länkade dokument, särskilt de äldre, på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Staden har nyligen tecknat avtal för att få hjälp att ta fram tillgängliga dokument och antalet otillgängliga kommer därmed succesivt att minska. Vår uppläsningstjänst fungerar enbart på tillgänglighetsanpassade pdf:er.

Handlingar i diariet

Handlingar som publiceras från diariet (system: Lex) är inte tillgänglighetsanpassade utifrån direktivet. Handlingarna omvandlas till pdf:er på vägen från Lex till hemsidan. När nytt avtal ska upphandlas kommer krav utifrån tillgänglighetsdirektivet att tas med. Vi räknar med driftsättning av nytt diarie under 2022.

E-tjänster

Våra e-tjänster är tillgängliga men de pdf:er som systemet skapar är inte tillgängliga. Vi för en dialog med systemleverantören om detta och försöker få till en lösning. Vår uppläsningstjänst fungerar enbart på tillgänglighetsanpassade pdf:er.

Kontakta kundcenter om du behöver hjälp med en e-tjänstblankett.

Tel: 08-731 30 00
E-post: kundcenter@lidingo.se

Film och video

Våra filmer idag är inte syntolkade. Vi letar en lösning för att få in syntolkning i filmproduktionen.

Färgade plattor

Våra färgade plattor för länkar brister i kontrast. Vi håller i skrivande stund på att ta fram korrekta färger.

Ingångssidorna

Våra ingångssidor för de olika huvudingångarna saknar korrekt rubrikföljd. Vi ser över problemet tillsammans med vår konsult.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta kommunikationsenheten om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Anmäl tillgänglighetsproblem via e-formuläret längre ner på sidan.

Formulär för problem med tillgänglighet

Om du hellre mejlar oss behöver uppge följande för att vi ska kunna hjälpa dig:

  • Beskriv problemet och hur vi kan återskapa det.
  • Länk till webbsida där problemet finns.
  • Om du använder hjälpmedel – ange vilka.
  • Vilket operativsystem och vilken webbläsare du använder.
  • Dina kontaktuppgifter.

E-post: kommunikation@lidingo.se

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats.

Formulär för problem med tillgänglighet
Om bristen i tillgänglighet beror på att webbplatsen inte fungerar med något hjälpmedel du använder, vänligen uppge vilket hjälpmedel som används.


Vi behöver dina kontaktuppgifter så att vi har möjlighet att ställa fler frågor kring problemet.
Till toppen av sidan