Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nominerade: Årets arbetslag och pedagog

Lidingö har duktiga, omtyckta och framgångsrika pedagoger! Det vittnar nomineringarna till utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse om. Nu har sex finalister valts ut – tre i kategorin Årets pedagog och tre i kategorin Årets arbetslag.

Nu står det klart vilka finalisterna till utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse 2023 är. Drygt 80 nomineringar kom in från kollegor, vårdnadshavare och elever. Bland dem valdes sex kandidater ut – tre i kategorin Årets pedagog och tre i kategorin Årets arbetslag. Finalisterna kommer nu att intervjuas av en jury och den 11 januari 2024 presenteras de slutliga vinnarna.

Årets arbetslag

Arbetslag Sticklinge skola

Arbetslag årskurs 6, Sticklinge skola

Med god förståelse för varje elevs behov och med en förmåga att skapa trygga och inkluderande lärmiljöer, växlar arbetslaget framgångsrikt mellan digitala och analoga metoder för att främja individuellt lärande. Genom ett kollegialt och stöttande samarbete, lyckas de varje dag göra skolan till en plats där varje elev känner sig sedd, värderad och redo att lära.

Arbetslag Käppala skola

Arbetslag F-3, Käppala skola

Med sitt engagemang för varje elevs individuella trygghet och kunskapsutveckling, skapar arbetslaget en stimulerande lärmiljö som uppmuntrar eleverna att vara aktiva och delaktiga i sitt lärande. Arbetslaget har en tydlig systematik där de använder forskning, teori och praktik för att våga testa och sedan utvärdera. Arbetslaget visar hög ambition och delar med sig av sitt kunnande.

arbetslag Idun förskola

Arbetslag Ugglan, förskolan Idun

Med en fast förankring i värdegrundsarbetet och en lekfull, inbjudande atmosfär skapar arbetslaget en trygg och stimulerande vardag för varje barn. Arbetslaget har en kreativ och flexibel pedagogik, inte minst genom en rik och varierad utomhusverksamhet. Genom att fokusera på barnens intressen skapar de lärmiljöer som är relevanta och förankrade i läroplanen. Med digitala verktyg för dokumentation och delning av barnens framsteg inkluderas vårdnadshavarna dagligen.

Årets pedagog

Pedagog Kristina Grimfelt

Kristina Grimfelt, Käppala skola

Kristina förenar innovativ teknologi och beprövade metoder för att engagera och utmana sina elever. Hon skapar starka band med elever och föräldrar genom tydlig kommunikation och inkluderande pedagogik. Med sitt fokus på läsning och formativ bedömning bidrar hon till varje elevs framgång. Kristinas entusiasm och höga förväntningar inspirerar till lärande som sträcker sig bortom klassrummet.

Pedagog Sarah Birnik.

Sarah Birnik, Bo skola

Sarah utstrålar en passion för undervisning och för sina elever. Med en förmåga att bygga starka relationer och en positiv inställning, skapar hon en miljö där varje elev känner sig uppmärksammad och utmanad. Sarahs yrkesskicklighet kännetecknas av att hon genom positiv återkoppling lyfter elevens förmåga att nå höga kunskapsresultat och utveckla sina sociala färdigheter.

Pedagog Rene Östberg.

René Östberg, Sticklinge förskola

René har med sitt mod och stora engagemang lyckats integrera hela öns och Stockholms natur- och kulturresurser i barnens undervisning. Genom att stärka barnens självständighet och sociala färdigheter skapar hon hos varje barn en ökad tillit till den egna förmågan. René är skicklig i att omsätta nya pedagogiska metoder i praktiken, delar med sig av sina kunskaper och skapar därmed en trygg och inkluderande miljö för såväl barn som kollegor.

Till toppen av sidan