Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gymnasium

På Lidingö finns det fyra gymnasieskolor. En är kommunal och tre är fristående.

Ungdomar på Lidingö har tillgång till alla gymnasieprogram som finns i länet genom ett samverkansavtal med Stockholms stad och övriga kommuner i Stockholms län. Eleverna söker programmen på lika villkor inom länet.

Lidingö stad betalar programpeng enligt Storsthlm prislista. Staden kan även i vissa fall stå för gymnasieelevens kostnader för dagliga resor genom terminskort från SL.

Kommunal gymnasieskola

Hersby gymnasium

Skolan erbjuder fyra nationella program samt NIU friidrott:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Introduktionsprogram (IM) för de elever som ännu inte är behöriga till ett nationellt program.

Hersby gymnasium

Fristående gymnasieskolor

Fristående gymnasium har en annan huvudman än kommunen och är öppna för alla elever. Fristående gymnasieskolor får samma programpeng för sin verksamhet som den kommunala gymnasieskolsn.

Stillerska gymnasiet

Skolan erbjuder:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet – medier, information och kommunikation
 • Estetiska programmet – estetik och media
 • Introduktionsprogram, programinriktat val för de elever som ännu inte är behöriga till ett nationellt program.

Båda med inriktning entreprenörskap och digital media.

Stillerska gymnasiet Länk till annan webbplats.

Lunagymnasiet

Lunagymnasiet vänder sig till elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsvariationer. skolan erbjuder:

 • Estetiska programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Introduktionsprogram (IM) för de elever som ännu inte är behöriga till ett nationellt program.

Kopplat till Lunagymnasiet finns Luna Ungdomsboende som är ett heldygnsboende för elever på Lunagymnasiet. Alla som sökt sig till skolan, som har riksintag, har också möjlighet att söka plats på ungdomsboendet.

Lunagymnasiet Länk till annan webbplats.

Luna ungdsomsboende Länk till annan webbplats.

Christinagymnasiet

Skolan erbjuder:

 • Ekonomiprogrammet

med inriktning ekonomi eller juredik

Christinagymnasiet Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan