Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolansökan: Vilken ska vi välja?

Vilken skola passar bäst? Ska den ligga nära hemmet? Vilken inriktning är viktigast och ska den vara stor eller liten, kommunal eller fristående? Ja, många är frågorna när skola ska väljas. Mellan den 15 januari och 9 februari är skolansökan öppen och då kan ni göra ert val till hösten 2024.

Lidingö är en kommun med bra skolor. Det vittnar bland annat Skolverkets årliga kartläggning av meritvärdena i Sveriges skolor om. År efter år placerar sig Lidingö i topp när betygsresultaten i årskurs 9 jämförs. Oavsett om man väljer en kommunal eller fristående skola, så finns här goda förutsättningar för eleverna att få en bra grund för ett livslångt lärande och vidare utbildning.

Bredd och kollegialt lärande

Lidingö har elva kommunala och sex fristående grundskolor som ligger utspridda över ön. De är olika stora, några är enbart lågstadieskolor, några är låg- och mellanstadieskolor, en är mellan- och högstadieskola och övriga är skolor där eleverna kan börja i förskoleklass och gå hela vägen till och med nian.

Gemensamt för alla kommunala skolor är att de har kommunen som huvudman och delar många arbetssätt och resurser. Det öppnar för bredd, bra förutsättningar att möta varje elev och möjligheter för personalen att byta erfarenheter, vilket kommer eleverna till nytta.

– Det som gör de kommunala skolorna på Lidingö så bra är våra anställda. Vi har låg personalomsättning och andelen behöriga lärare är hög. Vi ser idag att vi har betydligt fler sökande till våra lediga tjänster än för ett par år sedan. I den kommunala skolan samarbetar vi och har en delakultur både bland pedagoger och skolledare. Det finns en enorm stolthet och en vilja att göra allt för att ge våra elever de bästa förutsättningarna, säger Stefan Anderman, skolchef i Lidingö stad.

AI för kartläggning av läsförmåga

Tillgänglighet, trygghet, ledarskap för lärande och digitalisering är några av de områden som de kommunala skolorna samarbetar kring. Lidingö stad var först i Sverige med att, med hjälp av AI och ögonscanning, lässcreena elever i alla de kommunala skolorna.

– Vi har använt den här metoden i många år nu och ser att när vi kartlägger och följer upp alla elever så höjs deras läsförmåga. Att utveckla sin läsförmåga är idag en nyckelfaktor för att lyckas i skolan och skapar de allra bästa förutsättningarna för varje enskild elev. Läsundervisningen är ett exempel på hur vi samarbetar mellan skolor på både ledningsnivå och pedagognivå för att utveckla vår undervisning, säger Stefan Anderman.

Den centrala barn- och elevhälsan på Lidingö är väl utbyggd och här ingår skolpsykologer, specialpedagoger, skolläkare och skolsköterskor. Tillsammans med grundskolorna arbetar de med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Barn- och elevhälsan bidrar till skolornas elevhälsoarbete och jobbar förebyggande och hälsofrämjande med att alla elever ska uppnå skolans mål.

Elva kommunala och sex fristående grundskolor

I Lidingö stad finns elva kommunala grundskolor för olika åldrar. Skolorna har staden som huvudman, har lokaler för alla ämnen och samarbetar sinsemellan. Utbildning för pedagoger, erfarenhetsdelning, trygghet och samverkan med forskare inom exempelvis pedagogik, matematik och digitalisering är några av de områden som de kommunala skolorna samarbetar inom. Man har även stort fokus på läsning, vilket är grundläggande i nästan alla ämnen och ger goda resultat. De elever som gick ut årskurs 9 i en kommunal skola på Lidingö 2023 gjorde det med de näst högsta betygen bland alla 290 kommuner i hela Sverige, enligt statistik från Skolverket.

På Lidingö finns också sex fristående grundskolor som erbjuder ett alternativ till de kommunala skolorna. Friskolorna har en annan huvudman än Lidingö stad och är godkända av Skolinspektionen. Skolorna är olika stora där några erbjuder förskoleklass till och med årskurs 9 (F-9) medan andra har förskoleklass till och med årskurs 6 (F-6). De har även olika inriktning och pedagogik. Vill man välja skola utifrån inriktning och pedagogik finns det bland annat Montessori, I Ur och Skur och skolor med internationell prägel och fokus på det engelska språket. De fristående skolorna har goda studieresultat och även de tillgång till den centrala barn- och elevhälsan.


Mer information
Till toppen av sidan