Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vill du uppföra en bad- och bastubrygga på Lidingö?

Nu ser vi över möjligheten att etablera bad- och bastubryggor längs Lidingös strandlinje. Välkommen att lämna in en intresseanmälan med din idé och genomförandeplan.

På natursköna Lidingö är det alltid nära till vattnet. Strandlinjen är tillgänglig, med flera badplatser, promenad- och cykelvägar.

—Intresset för friskvård, natur och ett aktivt friluftsliv ökar och vi uppfattar att det finns ett ökat intresse för att kunna bada året runt. Vi vill därför undersöka intresset för bad- och bastubryggor och utöka badmöjligheterna för Lidingöborna och besökare, säger Anna-Britta Bergman (M), ordförande i fastighetsnämnden.

Flera platser aktuella

Mark- och vattenområden vid Dalénum, Sticklingebadet, Fågelöuddebadet, Käppalahamnen och en del av Askrikepiren prövas nu för etablering av en bastubrygga. Anläggningen ska drivas av en förening eller i bolagsform och kunna användas av alla som anslutit sig genom medlemskap eller annan överenskommelse.

Verksamhetens fokus ska vara bastubad som en del av en hälsosam livsstil, inte en anläggning för eventverksamhet och gruppevenemang. Anläggningen ska vara lättillgänglig, det upplåtna området för anläggningen kommer inte vara inhägnat då det eventuellt ansluter mot ett allmänt parkstråk och öppet vatten. Innan upplåtelseavtal kan tecknas ska bygglov och strandskyddsdispens erhållas för anläggningen.

Det är föreningen eller bolaget som beaktar, hanterar och bekostar utredningar, detaljplanens förutsättningar, bygglov och övriga tillstånd för den anläggning som föreslås uppföras. Föreningen eller bolaget bekostar och ombesörjer även anläggningens uppförande och drift om det blir aktuellt.

Anmäl intresse

Låter detta intressant? Skicka in en intresseanmälan med din idé och genomförandeplan till oss, senast den 7 juni. Ta del av de villkor och beslutskriterier som gäller och hur du gör en intresseanmälan via länken nedan.

Till toppen av sidan