Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Markanvisning och försäljning

När staden säljer ett kommunägt markområde sker det via markanvisning. Lidingö har ingen tomtkö, tomter säljs på öppna marknaden.

Lidingöbron och infarten till ön från luften 

När staden planerar att sälja ett kommunägt markområde, markanvisar vi marken. En markanvisning är en överenskommelse mellan Lidingö stad och en exploatör. Den ger exploatören ensamrätt att, under en begränsad tid och under givna villkor, förhandla med staden om ett visst markområde för bebyggande.

Hur går en markanvisning till?

Markanvisning kan ske i konkurrens där man jämför flera exploatörer eller som direktanvisning.

Konkurrens

Markanvisning i konkurrens är den vanligaste formen. Den sker genom en markanvisningstävling eller arkitekttävling. Staden definierar ett markområde, vilken typ av bebyggelse som ska uppföras, omfattningen på byggnationen samt eventuella krav på upplåtelseform. Gestaltnings- och miljökrav kan också ställas. Intresserade byggaktörer lämnar in förslag där det framgår hur kriterierna uppfylls. Ett markanvisningsavtal tecknas med den exploatör som vunnit tävlingen. 

Anbudstävling

En anbudstävling liknar till stor del en så kallad markanvisningstävling, där kommunen säljer mark genom tävlingsförfarande, med skillnaden att det är ett kommunalt bolag som säljer marken i bolagsform. Finalisterna utses av en jurygrupp och därefter fortsätter processen med dialog mellan jurygruppen och finalisterna innan slutgiltiga förslag lämnas in och en slutlig vinnare utses.

Direktanvisning

Direktanvisning används endast i undantagsfall. Kommunen får in ett eller flera förslag om att exploatera ett område. Om kommunen värderar att förslaget/förslagen är bra och vill utveckla marken på det sätt som förslaget visar lämnar kommunen besked om markanvisning. Det finns ingen garanti att ett förslag leder till markanvisning.

Godkännande

I samband med att detaljplanen för det aktuella området antas av kommunfullmäktige godkänns ett avtal för överlåtelse av marken.

Markanvisningstävlingar

Markanvisningstävling för Lidingö brostrand

Aktuella markförsäljningar

Just nu finns det inga pågående markförsäljningar.

Vill du få information om markanvisningstävlingar på Lidingö?

Då kan du anmäla dig till vårt intressentregister. Skicka ett e-postmeddelande till oss så lägger vi till dina uppgifter i intressentregistret. När du gör det godkänner du samtidigt att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gdpr.

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Tomter för villabebyggelse

Stadens småhustomter säljs genom slutet anbudsförfarande till högstbjudande på öppna marknaden, exempelvis via Hemnet. Staden har ingen tomtkö.

Till toppen av sidan