Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Avgifter för felparkering höjs 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 får Lidingö höjda avgifter för överträdelser i samband med parkering. Höjningarna görs för att staden ska ligga mer i linje med övriga Stockholmskommuner.

Tekniska nämnden har beslutat om en höjning av avgiften för följande överträdelser:

Avgiftshöjning 1 januari 2024

Tidigare taxa

Ny taxa

Överträdelser

400 kronor

500 kronor

 • P-skiva saknas
 • Boendeparkeringstillstånd saknas
 • Parkerat längre än tillåten tid

500 kronor

600 kronor

 • Parkerat på plats med parkeringsförbud

500 kronor

700 kronor

 • Parkerat på plats för rörelsehindrade
 • Parkerat på plats med stoppförbud
 • Parkerat mot färdriktningen
 • Parkerat i terräng
 • Parkerat på lastplats
 • Parkerat på gång- och cykelbana samt på eller vid övergångsställe
 • Parkerat på busshållplats
 • Parkerat på på- och avstigningszon
 • Parkerat i och nära vägkorsningar
Till toppen av sidan