Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fler parkeringsplatser för besökare till centrum

Under en försöksperiod från 1 juli 2023 till 1 juli 2024 kommer halva nedersta terrassen av stadshusparkeringen reserveras för besökare till centrum.

De platser som berörs är de 25 parkeringsplatserna i raden närmast Lejonstigen, se röd markering på bilden.

Detta görs för att underlätta för besökare, kunder och butiksägare genom att frigöra parkeringsplatser, utifrån behov som framkommit i dialog med Lidingö näringsliv, centrumägaren Grosvenor och aktörer kring centrum.

Parkeringstiden begränsas till en timme för just dessa platser. På övriga platser på stadshusparkeringen är parkeringstiden två timmar. P-skiva gäller så glöm inte den!

– Vi vill, på det sätt vi kan i samarbete med Grosvenor, bidra till att Lidingö centrum är attraktivt och levande med ett brett utbud. Då är det viktigt att besökare lätt kan ta sig dit och kunna parkera. Därför gör vi den här åtgärden under en testperiod för att underlätta. Grosvenor arbetar också med att se över parkeringsmöjligheterna så att det på sikt kan bli ännu enklare att parkera i anslutning till centrum, säger Daniel Broman, stadsdirektör.

Till toppen av sidan