Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nyrenoverad bro på Lejonvägen nu öppen

Efter att vi påskyndat arbetet med att renovera Lejonvägens bro, som varit avstängd för trafik sedan den 20 mars, har vi nu kunnat öppna den i förtid.

Bro över gång och cykelbana, röda flerbostadshus bakom.

— Vi har lyssnat på Lidingöborna och handlarna i centrum och forcerat renoveringsarbetet för att korta processen så mycket som det går. Det innebär bland annat att det funnits personal på plats fler timmar per dag, samt även under kvällar och helger, säger Anders Paulsen (LP), ordförarande i tekniska nämnden.

Vissa arbetsmoment kunde inte påskyndas, till exempel tar härdning och torkning den tid det tar. En del arbeten utfördes i verkstad på annan plats, vilket innebar att det inte alltid fannas synligt personal som jobbade med på bron på plats, något som Lidingöbor ställt frågor kring.

Efter att bron nu har öppnat för trafik behöver vissa kompletterande arbeten göras. De utförs under ett par nätter med hjälp av enTMA-bil, en arbetsbil med monterat påkörningsskydd. Under tiden hålls ett körfält öppet på bron.

Bakgrund

Syftet med renoveringsarbetet har varit att öka brons livslängd genom att den får ett nytt tätskikt. För att kunna genomföra arbetet så effektivt som möjligt stängdes bron för all trafik, utom för räddningstjänst och bussar. Arbetet planerades att vara helt avslutat inför skolstarten i höst.

— Renoveringsarbetet har gått väsentligt mycket snabbare än planerat, bland annat tack vare bra väder och mindre renoveringsbehov. Det bidrar också till att vi glädjande nog kan öppna bron tidigare än planerat, säger Anders Paulsen.

I början av april öppnades Odenvägen tillfälligt för dubbelriktad trafik för att göra det lättare att ta sig till och från centrumparkeringen. Dubbelriktningen gäller tills dess att vi hunnit ändra om skyltningen.

Ombyggnad av centrumparkeringen

Just nu genomför Lidingö Centrum den andra etappen i sin renovering och förbättring av parkeringshuset. Arbete pågår i den inre delen på det nedre parkeringsplanet, så än finns det platser att parkera på närmast in- och utfarten. Under juli och augusti kommer den återstående halvan på det övre parkeringsplanet renoveras. Allt beräknas vara klart i september.

Positivt besked vid slutbesiktning

När bron något senare i maj slutbesiktades och arbetet godkändes framkom dels att arbetet hade genomförts på rekordtid men också att inga åtgärder med bron, förutom normalt vägunderhåll, behöver göras förrän år 2073. Så visst är det är värdefullt att se över renoveringsbehov och åtgärda dem i tid.

Till toppen av sidan