Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Överdäckning av Torsviksdiket ska utredas

Tekniska nämnden har beslutat att utreda förutsättningarna för att i framtiden överdäcka det så kallade Torsviksdiket mellan Herserudsvägen och Björnvägen.

Större väg i ett betongtråg

Syftet med att överdäcka Torsviksdiket skulle framför allt vara att sänka bullernivån från trafiken och öka trivseln i Torsviksområdet. I höst startar en förstudie för att undersöka vad som är möjligt, juridiskt, tekniskt och ekonomiskt.

—Vi ska göra en första bedömning och titta närmare på vilka möjligheter som finns för att göra entrén till Lidingö tystare, grönare och mer trivsam. En överdäckning av Torsviksdiket är önskat av många och är en åtgärd som ingår i Lidingökoalitionens politiska program fram till 2026, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Knutpunkt

Torsviksdiket är en central plats på Lidingö. Här passerar de flesta Lidingöbor, eftersom det är en del av förbindelsen med fastlandet. Området runt Torsviksdiket har många flerbostadshus, är relativt tätbefolkat och har ett aktivt näringsliv med butiker, restauranger och kaféer. En överdäckning av trafikleden intill Torsvikstorg skulle begränsa en stor del av trafikbullret i området.

Tidigare planprogram

Delar av entrén till Lidingö består av en trafikled i ett betongtråg. För att minska bullret i området har en överdäckning av Torsviksdiket diskuterats i omgångar under många år.

I samband med planprogrammet för Centrum-Torsvik, som antogs i juni 2014, planerades en större exploatering av hela området med bostäder, ökad handel, parkeringar och en överdäckning av Torsviksdiket. För att delfinansiera överdäckningen skulle staden sälja mark. Planprogrammet bedömdes dock till slut som alltför storskaligt och blev aldrig verklighet.

I ett projekt-PM för utvecklingen av Lidingö centrum, antaget i juni 2019, fanns överdäckningen av Torsviksdiket inte med.

Större väg i ett betongtråg med hus vid sidan
Till toppen av sidan