Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Trafiklösningar på Islinge hamnväg ska utredas

Tekniska nämnden beslutade den 20 september att utreda vilka möjligheter det finns att öppna Islinge hamnväg för genomfart med motorfordon.

Väg och en bro

Islinge hamnväg vid Torsviksbacken.

År 2021 beslutade kommunstyrelsen att Islinge hamnväg ska vara avstängd för motorfordonstrafik, mellan Islinge hamnväg 15 och Grenstigen. Den 900 meter långa sträckan är en del av stadens motprestationer till det av Trafikverket beviljade stadsmiljöavtalet för Lilla Lidingöbron. I enlighet med motprestationen ska den aktuella sträckan innehålla en separerad gång- och cykelbana.

—Många Lidingöbor har hört av sig till staden med önskemål om att Islinge hamnväg ska öppna igen för genomfartstrafik. Därför startar nu en utredning för att undersöka om det finns möjliga alternativ där motorfordonstrafik tillåts samtidigt som kraven i motprestationen för stadsmiljöavtalet uppfylls, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Utredningen kommer att pågå under hösten 2023. Ett beslut i frågan beräknas fattas under våren 2024.

Projekt i området

När byggprojektet Lilla Lidingöbron är avslutat tar ett nytt projekt vid: Lidingö brostrand. Projektet kommer att pågå några år framåt och syftar till att göra området runt bron och mot Islinge attraktivt och tillgängligt för allmänheten. En ny detaljplan ska tas fram för området, det finns ännu inget beslut om vad som ska finnas på platsen.

Stadsmiljöavtal - hållbara stadsmiljöer

Kommuner och regioner kan söka ekonomiskt stöd från Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. År 2018 beviljades Lidingö stad stadsmiljöavtal för projektet Lilla Lidingöbron. I gengäld har staden förbundit sig att genomföra ett antal motprestationer till och med år 2027.

Vy över en asfalterad väg, gångbana bredvid

Islinge hamnväg sedd från Islinge.

Till toppen av sidan