Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q1-Q3

Tekniska förvaltningen

Arbeten runt GT Vikingarnas nya hall i Bodal

Pågående

Vad

I samband med GT Vikingarnas byggnation av en gymnastikhall utför vi arbeten i anslutning till hallen och i närområdet.

De första arbetena utförs i slänten på hallens västra sida, där vi även anlägger en ny brandpost, som måste vara godkänd och driftsatt innan hallen får börja användas. Brandposten placeras i backen ner från Bodalsvägen, vattnet kommer från en ledning som ligger i Bodalsvägen. Arbetena startar uppifrån Bodalsvägen och nedåt.

Var

Bodal, bakom Bodalsvägen 45-49.

När

Arbeten pågår från mars till och med hösten 2024.

  • Slänten på hallens västra sida har åtgärdats och ny brandpost finns på plats. Arbeten med sophus pågår.
  • Arbeten under sommaren innefattar åtgärder med asfaltering, cykelparkering, och planteringar runt hallen.
  • Vi räknar med att fotbollsplanen (7-manna) anläggs under hösten. Det arbetet startar med el- och belysningsarbetetn.

Övrigt

Bodalsvägen ner mot hallen grävs delvis upp i samband med vårens arbeten. Schakten blir cirka 1,5 meter djup, då ledningen måste ligga på frostfritt djup. Tillgängligheten till parkeringsplatserna och sophämtningen på Bodalsvägen 45-49 kommer att påverkas då detta arbete utförs. Vi har kontakt med sophämtningen för att på smidigaste sätt säkerställa sophämtning från fastigheterna.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan