Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q1-Q3

Tekniska förvaltningen

Arbeten runt GT Vikingarnas nya hall i Bodal

Pågående

Vad

I samband med GT Vikingarnas byggnation av en gymnastikhall utför vi arbeten i anslutning till hallen och i närområdet.

De första arbetena kommer utföras i slänten på hallens västra sida, där vi även anlägger en ny brandpost. Brandposten måste vara godkänd och driftsatt innan hallen får börja användas för verksamhet. Den ska placeras i backen ner från Bodalsvägen, vattnet kommer från en ledning som ligger i Bodalsvägen. Arbetena startar uppifrån Bodalsvägen och nedåt.

Var

Bodal, bakom Bodalsvägen 45-49.

När

Arbeten kommer pågå från slutet av mars till och med augusti, 2024.

  • Slänten på hallens västra sida - påbörjas sista veckan i mars, staket sätts vid senare tillfälle.
  • Ny brandpost - påbörjas tidigast i mitten av april
  • Övriga arbeten runt hallen - påbörjas tidigast i månadsskiftet april/maj

Kommande arbeten under sommaren innefattar åtgärder med asfaltering, cykelparkering, planteringar med mera runt hallen. Vi räknar med att fotbollsplanen anläggs under hösten, innan dess ska en entreprenör för det arbetet handlas upp.

Övrigt

Bodalsvägen ner mot hallen grävs delvis upp i samband med vårens arbeten. Schakten blir cirka 1,5 meter djup, då ledningen måste ligga på frostfritt djup. Tillgängligheten till parkeringsplatserna och sophämtningen på Bodalsvägen 45-49 kommer att påverkas då detta arbete utförs.

Vi har kontakt med sophämtningen för att på smidigaste sätt säkerställa sophämtning från fastigheterna.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan