Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q2-Q3

Tekniska förvaltningen

Cykelväg vid Islinge hamnväg

Planerad

Vad

En dubbelriktad cykelväg ska byggas längs Islinge hamnväg, mellan Herserudsvägen och vändplanen ner mot bron. Cykelvägen blir cirka 2,5 meter bred och byggs på vägens norra sida (närmast Herserudskopplet). Detta görs för att skapa bättre trafiksäkerhet för cyklister.

I samband med arbetet ses landskapsbilden mellan cykelvägen och Herserudskopplet över.

När

Preliminär arbetsperiod är 15 augusti - 20 november, 2024.
Upphandling av entreprenör pågår.

Övrigt

En gång- och cykelväg utmed Islinge hamnväg är en viktig länk mellan den nya Lilla Lidingöbron, Torsvik och vidare mot Lidingö centrum. Detta är även en av Lidingö stads motprestationer till Trafikverket för det beviljade bidraget i stadsmiljöavtalet för Lilla Lidingöbron.

Under byggnationen kommer ett körfält att hållas öppet.

Eftersom bilvägen genom den nya cykelvägen blir smalare behöver några befintliga parkeringsplatser utmed Islinge hamnväg tas bort. Fattas beslut om att Islinge hamnväg fortsatt ska vara bilfri kommer två nya parkeringsplatser anläggas vid vändplanen. (En utredning om eventuell motortrafik på Islinge hamnväg pågår).

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan