Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q1

Tekniska förvaltningen

Döda träd esätts vid Lidingöloppsspåret

Pågående

Vad

Ett 50-tal granar har avverkats utmed Lidingöloppsspåret och en gångväg vid Karins Mosse på Näset. Nya träd planteras i deras ställe.

Var

Lidingöloppsspåret vid Karins Mosse på Näset.

När

Trädfällningen pågick under några veckor under januari och februari 2024.
Plantering av nya träd sker under våren 2024.

Övrigt

Granarna försvagades under torkan 2018 för att sedan angripas av granbarkborren. Nu är de så pass sköra att risken för olyckor är stor. Ett flertal granar har redan vält över Lidingöloppsspåret och andra gångvägar i området. När så hänt har staden behövt rycka ut akut. Säkerheten för de som nyttjar motionsspåren är av högsta prioritet, därför tas granarna bort.

Granarna har fungerat som hem åt steklar, skalbaggar och hackspettar som i sin tur hjälp till att bekämpa granbarkborren.

En del grova stammar och stubbar får vara kvar i området som så kallad faunadepå. Detta för att gynna den biologiska mångfalden i form av insekter och fågelliv.

Även om en viss spontan självföryngring väntas så kommer vi se till att fylla uppkomna luckor i skogen genom att hjälpplantera med olika trädslag.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan