Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela
Översiktsbild över ett område med mycket skog, ett par vägar och vatten runtom.

2024 - Q2-Q4

Tekniska förvaltningen

Utbyggnad av vatten och avlopp i Rävviken

Planerad

Vad

Vi bygger ut det kommunala vatten- och avloppsnätet i Rävviken och skapar förbindelsepunkter till varje fastighet.

När

Vi räknar med att starta på plats sommaren 2024 och vara klara runt årsskiftet, 2024/2025. Entreprenör handlas nu upp.

Hur

Det är ett omfattande arbete som ska göras och som innebär störningar i området. Framkomligheten begränsas under arbetstiden, eftersom vi ska lägga ledningar i vägarna. Grävarbeten kommer pågå vid fastigheterna när förbindelsepunkter skapas utanför tomtgräns, där fastighetsägare ska kunna ansluta sina fastigheter till vatten- och avloppsnätet.

Under byggtiden behöver vi också spränga på vissa ställen. Innan dess kommer vi att besiktiga samtliga fastigheter och byggnader för att fastställa befintligt skick. När sprängningarna är avslutade gör vi en efterbesiktning.
Vi informerar dig som berörs direkt om detta och övriga detaljer.

 

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan