Skriv ut
Dela

Boendeparkering

Undersökningar har visat att många upplever det svårt att hitta parkering i närområdet och att utbudet av parkeringsplatser är lågt. Vi undersöker därför alternativet att införa boendeparkering, som skulle kunna öka tillgången på parkeringsplatser.

Hur fungerar boendeparkering?

Boendeparkering ger dig som bor i området möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Med ett boendeparkeringstillstånd kan du parkera längre tid och till lägre avgift än andra, förutsatt att det kostar pengar att parkera eller skaffa tillståndet. Generellt sett ökar tillgången på parkeringsplatser om de är avgiftsbelagda. Har du tillstånd är du inte garanterad en plats när du ska parkera, men du slipper flytta bilen varje dag och betala vid varje tillfälle. För att söka boendeparkeringstillstånd måste du vara folkbokförd i det område där du vill parkera.

Undersökningar och beslut

Det finns inget beslut än om att införa boendeparkering och vad som beslutas beror på vad utredningar och förslag visar. Vi genomförde därför en enkät under april 2017 för att höra hur du som boende eller trafikant upplever parkeringssituationen och ser på att införa boendeparkering. Ta del av resultatet härPDF (pdf, 1.4 MB)

Idag betalas all parkering av skattemedel, så oavsett om du parkerar själv eller inte berörs du av parkeringsfrågan.

Kontakt
Till toppen av sidan