Näringsliv och företagande

Du som har ett företag på Lidingö kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi informerar dig om regler och hjälper dig med ansökningar om tillstånd. Till exempel krävs det tillstånd för att få servera alkohol samt för att få bygga om.

Vänd dig till oss på kommunen om du har några frågor. Här har vi samlat flera kontakter som du kan behöva.

Företagslots

Kommunen har en chef för näringslivs-kontoret. Chefen är också "företags-lots". Det innebär att chefen ska hjälpa företagen på Lidingö att ha kontakt med kommunen. Om du inte vet vem du ska fråga så kan företags-lotsen hjälpa dig och visa dig till den person som du behöver.

Kontakt

Företagslots:
Cristina Erikson
Näringslivschef
Tel: 08-731 33 09
Mobil: 0730-793309
E-post: cristina.erikson

Bygglov:
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Receptionen
Tel: 08-731 33 22
E-post: miljo.stadsbyggnad
Telefontider:
måndag-torsdag
8-11.30 och 12.30-16.30,
fredag 8-11.30 och 12.30-15

Mark:
Bengt Rehn
Mark- och exploateringschef
Tel: 08-731 30 52
E-post: bengt.rehn

Torghandel, tillfälliga tillstånd och liknande:
Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
E-post: kundtjanst
Telefontider: Måndag-fredag
9-11.30 och 13-15

Miljö:
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Receptionen
Tel: 08-731 33 22
E-post: miljo.stadsbyggnad
Telefontider:
måndag-torsdag 8-11.30 och 12.30-16.30
fredag 8-11.30 och 12.30-15

Tillstånd att servera öl, vin och sprit:
Omsorgs- och socialförvaltningen
Inger Folkelid
181 82 Lidingö
Tel: 08-08-731 32 02
E-post: omsorg.social

Upphandling, det vill säga då kommunen köper varor och tjänster:
Adriana Buzea
Upphandlingschef
Tel: 08-731 31 42
E-post: adriana.buzea

EU och råd om fonder, bidrag och finansiering:
Jeccika Eriksson
Internationell samordnare
Tel: 08-731 33 49
E-post: jeccika.eriksson

Energi-frågor:
Energirådgivningen i Stockholms-regionen
Telefon 08- 29 11 29
info@energiradgivningen.se

Till toppen av sidan