Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stadens organisation

Lidingö stad är en av Sveriges kommuner. Alla kommuner är demokratiskt styrda. Det innebär att det är politiker som styr kommunen. Vilka politiker som bestämmer beror på hur folket röstade i det senaste valet. Det är kommunalval vart fjärde år.

Den högsta ledningen i kommunen heter kommunfullmäktige. Där sitter de valda politikerna. Kommunfullmäktige bestämmer vilka andra politiker som ska sitta i kommunstyrelsen och i de olika nämnderna. Varje nämnd fattar beslut inom ett område, till exempel om miljöfrågor.

Kommunstyrelsen beslutar över nämnderna.

Lidingö stad samarbetar också med andra länder och med EU. På det viset får vi nya kunskaper och bra nätverk.

Styrka viktiga dokument

Viktiga dokument kan behöva styrkas. Det betyder att någon måste intyga att dokumenten är äkta. Om du har dokument som behöver styrkas kan du vända dig till Notarius publicus.


Kontakt
Till toppen av sidan