Vem bestämmer i Lidingö stad?

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta ledning. Där sitter femtioen ledamöter från åtta olika partier. Ledamöterna väljs av folket i kommunalval vart fjärde år.

Kommunfullmäktige har sammanträde en gång i månaden i Stadshuset. Alla som vill komma och lyssna får göra det. Du kan också titta på mötet på webb-tv (sidan är inte lättläst) eller lyssna på mötet på Radio Lidingö.

Kommunstyrelsen

Det är kommunstyrelsen som ska se till att det blir som kommunfullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen ska också kontrollera att nämnderna fungerar. I kommunstyrelsen sitter elva ledamöter. De har möte en gång i månaden. De mötena är inte offentliga. Det betyder att andra än ledamöterna inte får vara med.

Nämnder och förvaltningar

I nämnderna sitter valda politiker. De kan bytas ut vid val. Varje nämnd har en förvaltning. I förvaltningarna sitter anställda. Det är deras jobb att sköta arbetet i förvaltningarna. Förvaltningarna ska genomföra det nämnderna beslutar.

Kontakt

Frågor om kommunfullmäktige:
Per Franzén
Förvaltningsjurist
och sekreterare i kommunfullmäktige
Tel: 08-731 30 53
E-post: per.franzen

Frågor om kommunstyrelsen:
Anncharlott Altin
Enhetschef sekretariatet
Tel: 08-731 32 23
E-post: anncharlott.altin

Frågor om nämnder och förvaltningar:
Madeleine Helleday
Kommunikationsschef
Tel: 08-731 30 67
E-post: madeleine.helleday

Till toppen av sidan