Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Föräldraledig i kombination med förvärvsarbete eller studier

Vårdnadshavare som vill ha utökad vistelsetid för förvärvsarbete eller studier i samband med föräldraledighet med annat barn måste ansöka om det hos lärande- och kulturförvaltningen. 

Du ansöker via mejl.
E-post: forskola@lidingo.se

Vi behöver svar på följande frågor:

 • Barnets namn.
 • Vilken förskola eller pedagogisk omsorg där barnet går
 • Från vilket datum till viket datum den utökade tiden önskas
 • Hur önskar du att barnets schema med utökad tid ska se ut? Tänk på att du inte kan kombinera arbete/studier och föräldraledighet samma dag för att få mer tid. Ska du till exempels arbeta 16 timmar i veckan får du förlägga den tiden på två dagar och vara föräldraledig resterande tre dagar i veckan.
 • Information om en den föräldralediga vårdnadshavaren
  – Arbetsgivarintyg med specificerad arbetstid
  – Vid eget företag ska kopia på registreringsbevis och F-Skattsedel bifogas tillsammans med information om arbetstid och att arbetet ger ekonomisk ersättning.
  – Vid studier ska registreringsbevis och studieintyg från skolan bifogas. Om studierna inte påbörjats ska antagningsbesked bifogas och kompletteras med registreringsbevis och studieintyg när studierna startat. Även schema ska bifogas ansökan.
 • Information om det finns en andra vårdnadshavare eller förälder till barnet
  – Vad har personen för sysselsättning och arbets-/studietider?
 • Information om hur omsorgen ska lösas för barnet vårdnadshavare är föräldraledig med under tiden arbete eller studier pågår.

Vissa tider gäller

Vårdnadshavare kan inte kombinera föräldraledighet och arbete eller studier under en och samma dag för att få mer tid. Om vårdnadshavare beviljas utökad vistelsetid gäller följande tider;

 • De dagar vårdnadshavare arbetar eller studerar – den tid som behövs för att ta sig till, från och utföra arbetet eller studierna.
 • De dagar vårdnadshavare är föräldraledig – sex timmar per dag, klockan 09.00–15.00

Minst fyra veckor i förväg ska vårdnadshavare lämna ett schema med barnets tider till rektor eller huvudman för pedagogisk omsorg. Det vill säga vilka dagar vårdnadshavare är föräldraledig och vilka dagar vårdnadshavare arbetar eller studerar och vilka tider barnet kommer vara i verksamheten. Vårdnadshavare kan inte ändra barnets schema utan att prata med förskolechef eller huvudman.

Kontakt
Till toppen av sidan